546    9    0  

Bytte av bod i et sameie

 37     0
Lurte på om det er noen kloke hoder her inne som vet om det finnes en måte at to leiligheter i et sameie kan bytte boder på en juridisk vanntett måte uten å måtte sende kommunen søknad om reseksjonering??

Grunnen til st jeg spør er fordi at vi sendte søknad til Bergen kommune ang dette og fikk regelrett «ballesjokk» når de opplyste at prisen på dette nå har økt fra kr 3600,- til kr 23000,-!!! I tillegg må jeg muligens ut med kr 4000,- til dersom kommunen føler de trenger en befaring. Denne økningen begrunnes med at kommunen nå skal bruke kostprisprinsippet. Jeg er lettere sjokkskadet og en halv million gråere hår rikere etter dette.

Så derfor lurer jeg på om noen vet om det er noen måte å gjøre dette på en skikkelig måtte uten å måtte involvere gribbene i kommunen

HSt
   #1
 24 905     Lillestrøm kommune     0
Hvordan ser seksjoneringspapiret ut. Når vi kjøpte leilighet i 4 mannsbolig så spurte vi megler om hva beviset var for at vi hadde kjøpt vår seksjon, han tok fort en planskisse tegnet seksjon 1på denne og la den ved kjøpekontrakten antar jeg. Men sameiet har de beskrivelse av rettigheter, en oppdatering av rettigheter som evt tinglyses på sameiet ? Vi order rett til bryggeplass o.l i et sameie på denne måten.
  (trådstarter)
   #2
 37     0
Papirene som foreligger fra sameiets seksjoneringen tilbake i 2014 er spikret og grei. Hver seksjon er oppført med sine boder så det er seksjonert og tinglyst
   #3
 260     Stavanger     0
Det var da en sinnsyk pris! Vil ikke en skriftlig kontrakt mellom dere som andelseiere kunne fungere? Da kan man vel i hvert fall bytte på bruksretten?

Om dette vil være gyldig for eierskap vet jeg ikke.
   #4
 207     0
Så vidt jeg vet så må sameiet reseksjoneres for at dette skal bli helt vanntett.

En avtale (kontrakt) kan skrives, men den har jo ikke rettsvern ovenfor tredjemann om den ikke tinglyses.
Et alternativ kunne kanskje være å tinglyse en "erklæring om rettighet i fast eiendom" med skisse og forklaring. Tinglysingsgebyret er kr 525,-.

Men som sagt tror/mener jeg at siden det er sameie, må det reseksjoneres.
Signatur
   #5
 2 392     Asker     0
Skriv kontakt og tinglys den. Skriv at den kan ikke sies opp med mindre begge parter er enig. Kontrakt bør enkelt si at seksjon A har enebruksrett for bod C, og seksjon B har rnebruksrett for bod D. Legg også ved intensjonen. At intensjonen bak kontrakten og tinglysningen er at enhetene bytter boder. Enkelt og greit.
Signatur
  (trådstarter)
   #6
 37     0
Vil dette være en fullgod måte å gjøre dette så det blir juridisk bindende for all tid? Vil en slik «enkel kontrakt være mulig å tinglyse? Om jeg har forstått det riktig så kan vel alle typer skriftlige avtaler tinglyses?
   #7
 2 392     Asker     0
Legg kanskje også med et punkt om at avtalen følger seksjonen og er uoppsigelig med mindre begge parter samtykker. Kan ikke se at det skal være noe problem. Men greit å gjøre den enkel og klar. Må også tinglyses på begge enheter.
Signatur

   #8
 356     ØSTLANDET     0
Hva med å bare legge inn et punkt i vedtektene til sameiet om at man kan bytte bod når begge er enige om det? Det er veldig vanlig med slike punkter.
TSt
   #9
 7 099     0
Problemet med det siste er når seksjoner blir solgt. Da er det ikke sikkert at ny eier er enig.