173    7    2  

Dagbot, korleis fungerer dette

 404     1
Me skrev kontrakt 080818. På den kontrakten står det at huset skal vere ferdig innen 365 dager. Regner med at firmaet kan trekke fra ferier. Kor tid kan eg kreve dagbot? Me har ikke overtatt huset og i dag er det 150819.
No har me fått beskjed at vedoven som skulle monterast ikke kan gjøres og me må finne en annen.
Så er ikke trappa ferdig.
Glassrekkverk står igjen.

Kor tid skal huset egentlig vere ferdig når det står 365 dager?

   #1
 2 534     I huset mitt     0
Dem regne kanskje arbeidsdager? Kontrakten sier vel hva som er ment med "dager".
   #3
 2 720     0
Da blir jeg nysgjerrig: Hvordan lyder denne definisjonen som ligger inne i nevnte standarder?
   #4
 365     Oslo     0
De har forskjellig definisjon. Byggblankett NS 3425/3426, som er vanligst ved mindre prosjekter som eneboliger, bruker kalenderdager. Dvs at alle dager teller, inkl. helligdager og helger. Hvis byggeperioden er gitt som X antall dager, og ikke en spesifikk overleveringsdato, forlenges den med 21 dager i sommerferien og 7 i juleferien.

NS 8405/8406, som er vanligst ved større entrepriser, bruker hverdager. Med hverdager menes her alle dager unntatt helligdager og offentlige høytidsdager. Juridisk sett er lørdag en hverdag.

Mer om dette kan dere lese her:
https://www.entrepriserettsadvokater.no/entreprisekontrakter/fristforlengelse-pga.-ferie-og-fridager/
Signatur
TDJ
   #5
 1 322     Asker      0
Såvidt jeg vet så kan ikke 8405/6 benyttes mot "forbruker", er vel myntet på "B2B".
Tror at NS 3426 (Cool er dekkende når byggherre (huseier) står for prosjektering, koordinering og kontrol. Etter min forståelse benyttes 3426 ikke til "nøkkelferdig" leveranse ?!
Signatur
TSt
   #6
 7 165     0
De har iallefall minst 52 hverdager mere å gå på. Da passerer en også en ferie til med god margin slik at en kanskje må legge på enda en ferieperiode til. Det kan være at noen har funnet ut at hvis en benytter dette så blir det såpass uklart for forbruker at en har mye mere å gå på enn det forbrukeren tror når kontrakten blir inngått.
   #7
 365     Oslo     0
Såvidt jeg vet så kan ikke 8405/6 benyttes mot "forbruker", er vel myntet på "B2B".
Tror at NS 3426 (Cool er dekkende når byggherre (huseier) står for prosjektering, koordinering og kontrol. Etter min forståelse benyttes 3426 ikke til "nøkkelferdig" leveranse ?!


At "proffstandardene" ikke er tillatt for forbrukere kan godt hende. Men blant de byggeblankettene så er det vel en 4-5 forskjellige standarder i serien til forskjellig bruk. En er ihvertfall inklusive prosjektering og en er kun for selve oppføringa, så vil tro en av de dekker nøkkelferdige hus.
Signatur