77    1    0  

Definere godkjenning av eldre hus med gamle tegninger - uten ferdigattest

 102     0
Har nylig kjøpt en horisontaldelt tomannsbolig fra 1956. Typisk etterkrigshus. Kjeller og førsteetasje tilhører én enhet, mens andre- og tredjeetasje tilhører den andre. Alle etasjene har felles trappeløp. 

Bygget har i lengre tid - mest sannsynlig siden byggeår - vært innredet som én leilighet i første etasje, én leilighet i andre etasje, samt en hybelleilighet i tredjeetasje. Når jeg nå skal i gang med å renovere boligen ser jeg at tegningene som foreligger hos kommunen ikke har inntegnet tredjeetasje. I følge tegningene skal det kun være et ordinært loft, med små vinduer. (Se vedlegg). Ingen plantegning oppgitt.

I praksis er det bygget et noe høyere bygg, som har et kaldloft over tredjeetasjen. Dette gjør at tredjeetasjen får knevegger på vel 70-80 cm, noe som selvfølgelig gir etasjen mer fornuftig bruksareal. 

Har noen vært borti en slik sak? Bygget har vært slik i 70 år, men jeg vil jeg kunne få problemer hvis det f.eks. gjøres et branntilsyn eller lignende?
TSt
   #1
 10 548     0
Når vi bygde på hytta laget vi reviderte tegninger av "nå" situasjonen og sendte med byggesøknaden. Det er jo fornuftig å sjekke regler for rømning etc og sjekke at en dekker alle krav og hvis en skal bygge om noe som kreves at en søker så bruker en den løsningen vi gjorde med hytte.