2 751    3    2  

Definisjon: Spredt- eller tett bebyggelse?

 5 561     0
Skal forbedre drenering og lage en ny nedkjørsel på hytta, og dette medfører et mindre terrenginngrep. Terrenginngrep er av plan- og bygningsloven fritatt søknadsplikt gitt at en del krav er oppfylte. Et av disse kravene dreier seg om hvor stort terrenginngrepet er. I spredt bebyggelse kan man endre terrenget inntil 3 meter. I tett bebyggelse inntil 1.5 meter.

Hytta vår er åpenbart ikke et rekkehus, men det er ikke helt klart for meg hva forskjellen på "tett" og "spredt" bebyggelse er. Avstand til naboer på den ene siden er ca 30-50 meter. Ubebygget tomt og LNF-område på den andre siden. Hytta ligger litt i utkanten av en klassisk vestlandsbygd.

Er det noen som kan peke meg til en definisjon her? Plan- og bygningsloven bruker begrepene, men definerer de ikke. Det står ingenting i reguleringsplan, arealdelplan eller grunnkart. Kommunen er svært hjelpsomme og imøtekommende, men har heller ikke en definisjon på dette.

  (trådstarter)
   #1
 5 561     2
...og da fant jeg svaret selv hos Skog og Landskap! Kartløsningen gir svar på hvor tettsteder er definert. Ikke tettsted = spredt bebyggelse.

Kanskje til nytte for senere lesere.