221    5    2  

Deling av tomt

 74     0
Har stor tomt som er regulert slik at det kan bygges tre boliger til. Naboen har nå satt advokat på saken for å hindre at vi utnyttet verdien i tomten. Naboen har selv delt egen eiendom. Hun flyttet inn lengre etter reguleringsplanen har godkjent. Hun ba om lengre frist på nabovarselet en uke etter frist gikk ut. Kan en naboen mener slik krangel ødelegge utviklingmulighet? Dersom naboen påfører oss utgifter og taper med urimelige merknader og trenering kan vi da kreve erstattning for tapet?

HSt
   #1
 29 923     Lillestrøm kommune     0
Dere må forholde dere til det dere får av merknader uavhengig om dere mener de er urimelige eller ikke

Vil tro at det er lettere å håndtere merknader enn å skulle fortelle hvorfor dere ikke er fleksible med frister når en motpart ber om det
   #2
 70     Nordre Follo     1
Kan ikke skjønne hvorfor dere skal forholde dere til å måtte utsette frist når dette etterspørres etter utløp av fristen.
Det må da være nabos eget ansvar å be om dette innenfor opprinnelig frist...

Ved fristens utløp så kan dere jo sette igang søknadsprosess, så jeg hadde kjempet hardt for å diskvalifisere den forespørselen.

En frist er en frist, det er en grunn til det. Det er for at alle skal ha like regler å forholde seg til.
   #3
 67     0
Det er bare å starte opp søknadsprosessen etter at fristen går ut, men jeg ville absolutt tatt med henne smerknad og kommentert denne selv om den kom etter frist.

Det er ikke sånn at naboer i seg selv kan stoppe tiltak. Kommunen må fortsatt forholde seg til lov og forskrift.
   #4
 8     1
Hei Skalselge, bare pass på å ha god dokumentasjon for utsendelse/mottakelse og frister på nabovarselet, slik at dette ikke blir påstand mot påstand senere. Har du ditt på det rene når det gjelder frister, og "klage" fra nabo kom etter frist var utløpt, så kan du sette i gang søknadsprosess. Bare husk at søknad om fradeling (normalt) ikke er det samme som byggesøknad, så om du får fradelt tomt og skal søke om bygging senere, vil nabo kunne klage. Jeg regner med dette er prosessen i din kommune også. Om du da har en nabo som ikke er samarbeidsvillig, eller enda verre er på "krigsstien", vil du få mye problem med nabo senere i byggesøknadsprosessen. Slik sett er det nok fornuftig å komme i en god dialog nå. Jeg ville nok brukt dette som forhandlingskort nå, slik at du slipper problem fra denne naboen når du skal søke om bygging senere. Litt gi og ta, og begge blir fornøyd. Nabo kan ikke hindre deg nå, så ved at du slipper nabo inn i dialogen og lar de være med å påvirke, kan du inngå avtale at de ikke klager senere. Dette har jeg gjort, og det fungerte veldig greit. Det er ikke utpressing, men snarere tvert imot, gode forhandlinger fordi begge har gode kort på hånd. Lykke til.
  (trådstarter)
   #5
 74     0
Denne naboen tror jeg ikke det har noe hensikt å snakke med. Naboen kommer og beskyldte oss for å flyttet tomtemerker. Denne nabo har også forsøkt å forlange at vi flyttet kompsten, til tross for at den har ligget på den plassen lengre før vi kjøpte i sin tid. Naboen flyttet hit for noen få år siden. Naboen har også ment at vi må grave ned en kabal som går langs grensen på vår side. Naboen har derimot to trærne som er ca 20 m høye og mindre en 2m fra grensen, setter inn større vindue uten varsle, sender opp bod, 1 m fra der hen mener grensen går uten grensepåvisning. Har leid ut ulovlig i flere år.