213    4    1  

Dispensasjonssøknad uthus

 2     0
Jeg har en enebolig som er bygget på en tomt som var regulert for fritidsbolig. Dette har jeg søkt dispensasjon for og fått innvilget. 

Men i forbindelse med et uthus som jeg ønsker å bygge som i utgangspunktet ikke er søknadspliktig, så mener kommunen at jeg må søke dispensasjon på grunn av at den dispensasjonen som jeg har, kun gjelder for huset og ikke for tomten eller fremtidige prosjekt.

Dette er et boligfelt som det kun var min tomt som var fritidsbolig, og resten eneboliger, tomannsboliger og firemannsboligere. 

Har informert nabo om bygget og fått ok fra den som blir påvirket av bygget.

Det er lang behandlingstid og koster mye penger for å få dispensasjon, så håper at noen vet om jeg må søke dispensasjon eller om jeg har en vei utenom.
TSt
   #1
 5 233     0
Er det forskjellige regler på søknadsfrie bygg på fritidsbolig og vanlig bolig ? Kanskje begrensninger i reguleringsplanen ?
   #2
 217     1
Kommunen har helt rett. En dispensasjon er ett konkret og avgrensa unntak fra det som er gjeldende plan. Planen vil gjelde som før for nye byggetiltak senere.

I tilfeller som her kan man absolutt mene at selve planformålet bør endres. Dette kan spilles inn til kommunen ved neste rullering av kommuneplanens arealdel.

I mellomtiden er det dessverre ikke noe du får gjort med dette. Er nok sannsynlig at en ny disp-søknad blir innvilget, men kommunen er nødt til å følge saksbehandlingsreglene.
  (trådstarter)
   #3
 2     0
Takker for svar. I forbindelse med at utbygger søkte om dispensasjon, så skrev de inn feil areal. De søkte om 50kvm meter enn det jeg trengte, men hvis jeg får bruke de 50kvadratene de har søkt om for mye til uthuset så hadde dispensasjonen vært lov. Men kommunen sier at det kun gjelder det konkrete tiltaket. Jeg mente at ordlyden i søknaden hvor det stod at X kvm med tilhørende uteområde. Så kunne jeg bruke de ekstra kvadratene for å få bygget uthuset.

Da kan jeg ikke bruke det punktet heller?