4 212    5    0  

Diverse gebyrer og stikkledninger osv

 366     0
Når jeg sitter her og ser på kostnadsoverslaget er det en post som heter: "Tilknytingsavgift, off.avgift, byggesaks og gebyrer", dette er satt til 30 000,-

Men når skal dette betales da? Hva er dette, og får jeg egen regning for tilknyttingsavgift*? Er det noe kloakk greier?

Andre offentlige avgifter da, og byggesaksgebyrer, er dette noe man får egen regning på?? Og når i proisessen kommer disse.............
-Så greit å kunne følge med op hver enkelt post, hvorvidt det sprekker, eller rettere sagt hvor mye det sprekker med...

Det er også en post som heter: "Stikkledning, drensledning, takvennsledning, bunnledning" denne er satt opp med kr 40 000,-. 

Hva er dette da, og når kommer denne/disse regningene?


Herregud, dere må da synes jeg er sprø som går i gang med ett husbyggerprosjekt, og ikke kan noe om noen ting..... :-[

   #1
 738     0
Kunne ikke dette jeg heller, men lærer etterhvert. Syns nå egentlig at dette burde være mennenes anvar da de er mer anlagt for å tenke teknisk...men men!

Vi har fått regning på byggesøknadsbehandling samt tilknytningsavgift. Dette i samme regning og den kom da byggesøknaden ble godkjent. Er ikke sikkert de gjør det likt i alle kommuner, og prisen er ikke lik i alle kommuner, men vi betalte ca 22.000 for dette.

Alt det andre med takvann og stikledning er i rørleggerposten våres. Vet ikke hva denne kommer på siden det er innbakt i hele rørleggeranbudet vårt. Får sikkert regning på dette når jobben er gjort. Dette blir gjort før sålen blir støpt.
   #2
 1 631     Villmarkstoppen, Malvik     0
Tilknytningsavgiften faktureres gjerne sammen med byggesaksbehandlingen. Dersom 30.000 bare er et tall ut av luften bør du kanskje sjekke nærmere med kommunen din hva den reelle prisen er hos dere...
I min kommune beregnes tilknytningsavgift ut fra BRA på huset, og vi betalte over 100.000....  >:(  Dertil kom byggesaksbehandling.
   #3
 24     0
Hei!
Utgåing av tomt og tinglysningsgebyr for dette: 10 000,-
Tinglysning av skjøte (1500,-) og dok.avgift(2,5% av verdi av tomt)
Byggesaksgebyr: ca 5000,- på hus og garasje.
Vi fikk regning på tilkn.avgift på vann-og kloakkledning (15 000,-) rett etter at de hadde behandlet byggesøknaden,(kommunene er rimelig rask å kreve inn avgifter,ja.....)
Så begynte gravinga av tomta.....
Bunn-og vannledning: 18 000,- når vi hadde satt opp muren og sålen skulle støypes...
Drenering til hus og takrenner var med i prisen til graveren så har ikke noe nøyaktig tall der,men det er ikke den verste utgiften.... Betalte når han var ferdig med tomta.
PS: fikk regning av kommunen på 600,- for årsavgift på vann før sålen var støpt...... ::) Ikke den store summen,men.........

   #4
 346     0
Alle gebyrer og tilknytninger til vann og avløp finner man hos teknisk etat, evt. privat vannverk. Sjekk dette da det varierer veldig mye fra kommune til kommune. Denne posten får du full kontroll på etter et par telefoner :)

Bunnledning er det greit at rørleggeren som skal ha resten av huset utfører. Få fastpris, eller ta det med i husleveransen om du ikke ønsker overraskelser. Kom på  15000 hos meg, ikke fastpris. Hvordan det ble 15000 er jo en annen sak, det var under 2 timer arbeid og han la ikke SÅ mye rør  >:(

Drenering og stikk legger normal graveentreprenøren. Koster jo noen kroner dette også, kjøpte rør selv og det gikk jo rør og deler for godt over 10000.

I tillegg til dette et par ting jeg ikke hadde tenkt over: Innmåling av murer, krav fra kommunen: 4000. Anleggsbidrag, strøm: 11000. Hadde ikke hørt om det engang før regningen kom  :-\

Heldigvis har jeg en post som heter "diverse" i budsjettet, den er veldig grei å ha  Smile