4 723    8    0  

Dyr varmepumpe

 150     0

Varmepumpe Thermia Diplomat TWS 750.
Denen har 180 liter innebygget varmtvannsbereder.
http://www.normann-etek.no/www/show.do?page=11;105&articleid=12
http://www.normann-etek.no/www/download.do?id=62


CTC Heatinjection 300liter varmtvannbereder (hjørnebadekar og mye dusjing).
Pris: 143.000 ex. mva. (Kr. 178.000,- inkl. mva.) Her oppgir rørlegger innkjøpskost på Diplomaten til 55.000 + mva.


Er ikke denne delen av tilbudet veldig dyrt?
 
Hvis varmeveksleren koster 55000 og varmtvannsberederen koster (du oppgir jo ikke det, men en OSO Super S 300 L, 3kW, koster ca. 6000 her),  ca. 10000.

Dersom jeg videre antar at rørleggeren tar 30% påslag (jeg aner ikke om det er et rimelig anslag), så vil summen for utstyret bli ca. 100000 inkl. mva. Koster det 78000 å få montert dette?


Administrator:
Dette innlegget ble skilt ut fradenne tråden. Hvorfor: Les første innlegg! Wink


   #1
 2 174     Oslo     0
Slik ser regnestykket fra rørleggeren ut:

55.000,-  Varmepumpe
3.000,- Ventilsett/styringslogikk for at extra vv. bereder og gulvvarme spiller sammen.
6.000,-   Varmtvannsbereder
30.000,-  Samlet sum tillegsmateriell.
39.000,-  Arbeidspenger

Sum blir da 133.000,- for dette. + 25% mva gir da 166.250,-

I posten "tillegsmateriell" vet jeg lite om hva som medgår, men det er i hvertfall 42mm frem til 2 fordelingstokker og en støpt kun ned i gulvet med en grunnvannspumpe. Den var vissnok påkrevet pga. at det tekniske rommet lå under bakkenivå og inneholdt varmepumpe, akkumulatortank (vedfyrt komfyr på kjøkkenet). Synes vel denne posten er i overkant stor...

Rørleggeren (og jeg) har åpenbart regnet feil med 10.000 +mva.
Takk for at du fikk meg til å regne igjennom på nytt  ;D
   #2
 1 631     Villmarkstoppen, Malvik     0
Det jeg ikke skjønner er denne:
3.000,- Ventilsett/styringslogikk for at extra vv. bereder og gulvvarme spiller sammen.

Hos meg går det et rør fra varmtvannsuttaket til forbruksvann på varmepumpen til inntaket på ekstra varmtvannstank, videre fra uttaket på ekstra varmtvannstank og ut til kranene.

Dette er bare tull fra rørleggers side. Klart - det blir vel noen kroner for å legge kobberørene via den ekstra varmtvannstanken, men absolutt ikke noe ventilsett/styringslogikk (hehe)?

Gulvvarmen er jo totalt adskilt fra forbruksvann på denne pumpen. (Vedder hatten jeg ikke har på at den som min NIBE har 6 uttak: inn/ut for kuldebæreren, inn/ut for varmebæreren og inn/ut for forbruksvann. That's it. Såfremt du ikke skal ha noe varmtvannsirkulasjon i huset.
   #3
 2 174     Oslo     0
Hei Arne!

Se vedlagte dokument som beskriver hva rørleggeren mener. Fint å få noen som kan det til å grave i dette :-)

I følge rørleggeren kostet varmepumpen ca. 55.000 (pkt. 1-2-3-4-5 i dokumentet er inkl. i prisen), og så måtte han kjøpe noe "extra"  til 3000,-  fra Norman-etek.


Vedlegg:
   #4
 715     Bergen     0
Er ikke treveisventilen lengst til høyre på tegningen som kommer utenom da?
Nå er jeg ikke kjent med denne varmepumpen, men disse kommer ofte utenom standardleveransene.
   #5
 1 631     Villmarkstoppen, Malvik     0

Er ikke treveisventilen lengst til høyre på tegningen som kommer utenom da?
Nå er jeg ikke kjent med denne varmepumpen, men disse kommer ofte utenom standardleveransene.
Men hva gjør den treveisventilen der - det er det jeg lurer på. Mitt oppsett er ikke slik som dette, ingen ekstra leamikk involvert - kun raka rør fra vp til varmtvannstank til kran.
   #6
 146     0


Er ikke treveisventilen lengst til høyre på tegningen som kommer utenom da?
Nå er jeg ikke kjent med denne varmepumpen, men disse kommer ofte utenom standardleveransene.
Men hva gjør den treveisventilen der - det er det jeg lurer på. Mitt oppsett er ikke slik som dette, ingen ekstra leamikk involvert - kun raka rør fra vp til varmtvannstank til kran.


Jeg får ikke åpnet filen.
Men er det snakk om en blandeventil, som blander kaldt og varmt vann?


Administrator:
Det er en ordinær .pdf fil som er vedlagt. Har du lastet ned Acrobat Reader?
   #7
 715     Bergen     0
Er nok en blandeventil. Det er tegnet inn blandeventil på selve vvb'en også, men den blir nok ikke montert sånn. Har ingen hensikt med blandeventil på toppen av tanken så lenge det er varmt vann fra varmepumpen som går inn på vvb'en.
Ikke mye hjelp i å blande varmt vann med varmt vann for å få passe temperert vann.
Så derfor er det plassert en blandeventil mellom varmtvann ut fra vvb og kaldtvann inn til varmepumpe.

En annen ting som kan være ekstrautstyr her er styring av varmepumpen med tanke på varmt forbruksvann i den ekstra berederen. Man har da en temp-føler i ekstra tanken sånn at varmepumpen vet om det er behov for ekstra oppvarming her. Dersom varmepumpen har kapasitet til denne jobben så er det jo bedre at varmepumpen tar seg av oppvarmingen framfor elementet i den ekstra vvb'en.
Men da må man vel kanskje ha sirkulasjon på varmtvannet mellom vvb i varmepumpe og ekstra vvb. I så tilfelle har treveisventilen en litt annen effekt enn en blandeventil. Da er den der rett og slett for at vannet skal ha en mulighet til  å sirkulere mellom tankene.

Men jeg har mest tro på at det er en vanlig blandeventil det er snakk om.   #8
 146     0
Der fikk jeg åpnet filen  :)

Det er en blandeventil ja, den er satt der for å sikre at V.V ikke kommer over 55 grader.