6 826    8    2  

Endre innkjøring fra privat vei

 53     Vikersund     0
Det er mulig dette er et dumt spørsmål, men jeg lurer på om jeg må søke om å endre innkjøringen fra en privat vei?

   #1
 3 258     Akershus     1
Spørs hva du mener med privat vei. Er det flere som eier veien utgjør de et veilag. Veilaget kan ha vedtekter som gjør at du må spørre/søke om endring av innkjørsel.

Om det ikke er et veilag så ville jeg snakket med eierne av veien.

Om det kun er en mindre endring som åpenbart ikke utgjør noe problem så hadde jeg vel gjort det uten å lage noe nummer utav det. Spørs på en måte hva som er praksis i området.
Signatur
  (trådstarter)
   #3
 53     Vikersund     1
Det er snakk om en privat vei som jeg blir medeier av når huset er overtatt.
Avkjøringen som finnes i dag og den nye vil begge ligge på min eiendom, men en endring av innkjøring vil gjøre at jeg slipper en 90 graders sving og bratt bakke for å komme opp i gårdsplassen.

På bildet som er vedlagt er den blå streken veien som den er i dag og den røde veien sånn jeg ønsker å ha den.
Endre innkjøring fra privat vei - Vei.jpg - kbaskim
   #4
 5 333     Tromsø     0
Uansett om veien er eid av privatpersoner eller kommune/fylke/stat - jeg vil tro at dette er en sak kommunen skal behandle etter plan- og bygningsloven. Spør kommunen før du graver.
Signatur
   #5
 3 258     Akershus     0

Uansett om veien er eid av privatpersoner eller kommune/fylke/stat - jeg vil tro at dette er en sak kommunen skal behandle etter plan- og bygningsloven. Spør kommunen før du graver.


Absolutt ikke. Er det en privat vei så er det veilaget som gir/tar veirett og som da også godkjenner evt. endringer. Det er feil å blande noen offentlig instans inn i dette.

Men om selve tiltaket må søkes om er en annen sak, men kommunen har ingenting med om hvor veien skal munne ut i den private veien.

Bor du i LNF så kan det godt hende at du kan gjennomføre dette uten en eneste søknad til kommunen, spørs hvor mye du må endre på terrenget for å få til veien din.

--------------

Snakk med en nabo som vet hva som er vanlig å gjøre der du bor ifht den private veien. Sjekk så reguleringen i kommunen, det gjør du på nett.
Signatur
   #6
 5 333     Tromsø     0
Ja, sjekke reguleringen i kommunen er et sentralt punkt. Også privat eide veier kan være omfattet av kommunale reguleringsplaner.

Det er aldri feil å kontakte offentlige instanser i saker som dette. Uansett hvor privat en vei eller eiendom er: Privat eiendomsrett gir en rett til å eie, og kun det. Bruk og endring av eiendom og veier er selvsagt underlagt offentlige lover, forskrifter og planer.
Signatur
  (trådstarter)
   #7
 53     Vikersund     0
Det er i LNF område og det må ikke gjøres noen endringer av området annet enn at innkjøringen må lages. Jeg har også snakket med naboen som ikke tror jeg må søke, men var usikker på om endring av innkjøring må meldes til kommunen.


Oppdatering:
Snakket med kommunen som ønsket meg lykke til med gravingen så lenge den gamle innkjøringen ble fjernet. Så lenge alt skjer inne på egen eiendom og ikke noe dyrket mark gikk bort var ikke dette noe problem å gjennomføre uten å søke eller melde til kommunen.

   #8
 260     0
Det er i LNF område og det må ikke gjøres noen endringer av området annet enn at innkjøringen må lages. Jeg har også snakket med naboen som ikke tror jeg må søke, men var usikker på om endring av innkjøring må meldes til kommunen.


Oppdatering:
Snakket med kommunen som ønsket meg lykke til med gravingen så lenge den gamle innkjøringen ble fjernet. Så lenge alt skjer inne på egen eiendom og ikke noe dyrket mark gikk bort var ikke dette noe problem å gjennomføre uten å søke eller melde til kommunen.

Det er i LNF område og det må ikke gjøres noen endringer av området annet enn at innkjøringen må lages. Jeg har også snakket med naboen som ikke tror jeg må søke, men var usikker på om endring av innkjøring må meldes til kommunen.


Oppdatering:
Snakket med kommunen som ønsket meg lykke til med gravingen så lenge den gamle innkjøringen ble fjernet. Så lenge alt skjer inne på egen eiendom og ikke noe dyrket mark gikk bort var ikke dette noe problem å gjennomføre uten å søke eller melde til kommunen.


Hei. Hvordan gikk omlegging av vei jeg vurderer det samme over dyrka mark. Som det kun vokser gress opp av og er fjellgrunn så det er umulig og dyrke noe på den. Man får ikke ned en gjerdestolpe engang.

Også i lnf området. Og nye veien vil hindre kjøring over privat sone, gårdstun.