240    7    1  

Endre litt på garasje etter at nabovarsel er sendt og godkjent.

 559     0
Hei,

Sendte ut nabovarsel for 12 dager siden om en garasje som skal bygges. Standard dobbeltgarasje med andre ord.
Nå vurderer jeg sterkt å gjøre den 0,5m bredere, og ca 0,5m kortere i lengden. Høyde forblir uendret.

Må jeg skrive om litt på søknad og sende dette ut på nytt til naboer en gang til for en slik liten endring?
Da må jeg vente 14 dager ekstra...

   #1
 414     Oslo     1
PBL § 21-3 tillater at nabovarsling kan droppes hvis endringen i liten/ingen grad berører naboene. Så det kommer litt an på størrelsen på tomten, nærhet til nabogrensen, i hvilken retning breddeutvidelsen er og om det er synlig for naboene. I tettbygde strøk vil jeg si at det er vanskelig å vurdere en slik endring som ikke relevant, selv om det er mange som gambler på at ingen bryr seg i et slikt tilfelle. Hvis ingen bryr seg er det heller ingen som klager til kommunen.

Det du kan gjøre er å få naboene til å signere nabovarselet uten merknader. Hvis du får alle til å gjøre det trenger du ikke å vente i 14 dager. Skulle det være noen som ikke ønsker å signere er det ihvertfall god grunn til å anta at det bør nabovarsles.
Signatur
HSt
   #2
 26 358     Lillestrøm kommune     0
Nabo fikk godkjent e-post svar med nabovarsel mottatt som tekst,nå var dette i fjor med Sørum kommune, men han trengte ikke gå rundt hvis han fikk dette svaret.
   #3
 286     Tromsø     0
Du må sende nytt nabovarsel. Men som HanFar er inne på så kan du gamble, eller bare gå til naboene, forklar endringer og få de til å signere nabovarselet på direkten.
   #4
 414     Oslo     0
Nabo fikk godkjent e-post svar med nabovarsel mottatt som tekst,nå var dette i fjor med Sørum kommune, men han trengte ikke gå rundt hvis han fikk dette svaret.

En tilbakemelding på epost vil fungere like godt som en signatur ja.
Signatur
  (trådstarter)
   #5
 559     0
Hei,

Greit å vite at det er en åpning i pbl for "mindre bagateller/endringer". Det hadde jeg ikke trodd.
Det er litt komplisert å gå og banke på dører osv, pga en av boligene er kjøpt opp av en utbygger, og hvor den søknaden ender er jeg ikke helt sikker på. (Den ble levert elektronisk, uten feilmeldinger)
I tillegg er den kommunale veien delt i to midt på min tomt, og to forskjellige sett med signaturer forventes fra noen i Bergen kommune.

Men, men, garasjen skal ikke bygges før til våren så jeg tror jeg sender en ny søknad når nye målsatte skisser av garasjen dukker opp. Jeg har goooooood tid og liker bare å være tidlig ute å få det gjort 100% korrekt.

Takker så mye og greier
TSt
   #6
 7 543     0
Er garasjen søknadspliktig i utgangspunktet ? Eller kunne den vært bygget uten søknad ?
  (trådstarter)
   #7
 559     0
Garasjen blir søknadspliktig pga jeg bygger nærmere en 15m fra kommunal vei. Ellers er alt annet helt innenfor og ikke-søknadspliktig. Nabovarselet blir godkjent kl 00 i kveld og regner med jeg får ny dokumentasjon tilsendt i løpet av dagen eller i morgen som kan sendes ved ny nabovarsel.