60    1    0  

Er denne reguleringsplanen til hinder for å bygge en eller flere uteboder?

kip
 211     Vestfold     0
Gitt at hus og 1 garasje på 35kvm allerede er oppført.

Føler det er vanskelig å tolke både om det i det hele tatt aksepteres andre typer "uthus" enn garasjer, samt om noe av teksten hindrer meg å bygge noe som helst uten søknad (siste setning). 

Også dette med "12% av tomtens netto areal" synes jeg er rart, da absolutt alle hus bygget i området har et avtrykk på tomta på mellom 20-25%, men det er vel ikke relevant for akkurat mitt spørsmål nå.

Planen er fra tidlig 70-tall, alle bebyggelse er fra midten av 70 til starten av 80.

Eller kan jeg bygge så mange "uthus" til som jeg vil (opptil 35kvm pr stykk), så lenge jeg er innenfor med tanke på eiendommens utnyttelsesgrad, mer enn 5 meter fra vei og 1 meter fra nabogrenser?

Er denne reguleringsplanen til hinder for å bygge en eller flere uteboder? -  - kip

Nå har jeg vel egentlig bare tenkt på å bygge én utebod foreløpig, men interessant å få høre andres tolkning av dette.

PS: Jeg prøvde å spørre kommunen, men de liker ikke å gi så klare svar om slikt. Annet enn at de mente det at det står at uthus/garasjer kan plasseres  i nabogrense ikke lenger gjelder, men at det må være 1 meter. Men hva annet som ikke lenger "gjelder" var det vanskelig å få svar på...

HSt
   #1
 29 721     Lillestrøm kommune     0
BYA går på utnyttelse av tomten så har tomten allerede dispensasjon så må det jo søkes dispensasjon for ytterligere overskridelse av BYA

Dette er det som stopper flest tilfeller der en prøver å utnytte søknadsfritak tror jeg

Edit: planen er spesiell når den kun beskriver tomteutnyttelse for våningshuset ikke garasjer

Du kan bygge bod fordi det står garasjer i flertall hadde det stått garasje i entall ville uthus allerede vært brukt opp. Skal du bruke søknadsfritak er det 15m2 som gjelder