7 110    14    0  

Fradele tomt i Bergen

 4     0
Vi har bodd i et hus på Laksevåg nær Bergen sentrum i 5 år og har brygget på en idé om å bygge et nytt hus på samme tomt.

Tomten er på 660 kvm og er lang og smal. Dagens hus er plassert helt i den ene enden, og vi tenkte å fradele halvparten av tomten. På den fradelte tomten vil vi bygge et nytt hus og deretter selge det gamle. Smart, synes vi....

Begge tomtene blir da på ca. 330 kvm. Det gamle huset har en grunnflate på ca. 70 kvm og det nye vil bli litt større (ca 85 kvm men over to og en halv etasje). Ser blant annet på Østerhus 102.

Har beregnet at vi kan få plassert et hus på tomten og overholde 4 meters avstand til nabotomt mot alle sider unntatt én.

Noen som har erfaringer med lignende? Hva er sannsynligheten for at vi får tillatelse for noe sånt, og hva kan dette koste (kommunens gebyrregulativ er ikke helt enkelt å forstå).

   #1
 1 943     0
Det kan sikkert gå bra, er veldig avhengig av kvar i byen det er, kva type bebyggelse etc. Slike saker er veldig vanlige i Bergen tross alt; så du er ikkje unik :) 

Eg anar ikkje kva det kostar, men ring kommunen og høyr med dei. Dei kan kanskje også gi ei antydning på kor vanskelig / lett dette kan vere å få til. Fordelen din er at dette ikkje er landbruksareal eller viktig for friluftsliv / natur. Slike ting kan spele ei rolle når ein søker frådeling i mindre tettbygde strøk.
   #2
 33     0
Med tanke på avstanden til nabotomten på 4 meter, så er ikke det noe problem, så lenge eier av nabotomten undertegner en erklæring på at han ikke kommer til å sette opp en ny bygning nærmere enn 8 meter fra ditt bygg. Hvis ikke de allerede har en bygning innenfor de 8 metrene da :-\ Evnt. om du kan tilpasse det på en av de andre sidene da Smile Hør med kommunen om de har et skjema for denne type erklæring, det har de iallfall her jeg bor..
   #3
 839     0
Dersom du overholder 4-meter grensen, trengs ikke en erklæring fra nabo - kun hvis du skal bygge mindre enn 4 meter fra grense. Det finnes standard skjema for dette - de har det på byggesaksavdelingen i Bergen.
   #4
 33     0
Det var det jeg tenkte på, siden han sa at han ikke ville klare å overholde grensen på 4 meter på en side Smile
   #5
 27     0
Helt samme prinsippet vi skal gjøre, utenfor bergen..
Har en tomt på 1000 m2, der står et hus.
Skal dele denne, da blir nye tomten ca 500 m2, her skal vi bygge nytt hus, det kommer 4 m fra grensen mot naboene, men huset kommer kun 5 m fra det gamle huset..
Tenkte å bare sende en forespørsel rekommandert til eier av det gamle huset (meg) om å få bygge så nærmt. (Ganske ålreit fyr han som eier det gamle huset (meg), så tror jeg får ja.)
Vi må vise til kommunen hvordan vi har tenkt det med brannsikring på det som kommer nærmere enn 8 m fra gamle huset, pluss vi må vise tl 125 m2 uteareal pluss 2 biloppstillingsplasser..
  (trådstarter)
   #6
 4     0

Takk for mange nyttige innlegg! Ser at det påpekes at avstanden hus-til-hus også er relevant og ikke bare hus-til-grense. Vi vil holde god avstand til alle hus rundt det nye, minst 8 meter på alle kanter! La oss håpe at dette teller positivt.

Ser at "sidelengs" nevner et krav til uteareal. Er dette et generelt krav, og hvordan defineres uteareal? Er det den delen av tomten som ikke er bebygget, eller må den være opparbeidet med plen e.l.? Har dette noe med det som kalles utnyttelsesgrad å gjøre?

Det er vel gjerne slike spørsmål man får svar på dersom man bestiller en forhåndskonferanse á kr. 3000,- hos Bergen Kommune?

   #7
 22 346     Akershus     0
Forhåndskonferanse kr 3000?

Har du sjekket at de godtar så små tomter, 300 m2 er ikke stort. Vedrørende dette og uteareal kan du prøve å ringe kommunen og spørre, hvis de ikke gir noe svar kan du høre med en lokalkjent arkitekt, så slipper du kanskje å kaste bort 3000 på noe som det ikke er mulig å få igjennom.

  (trådstarter)
   #8
 4     0

Forhåndskonferanse kr 3000?

Har du sjekket at de godtar så små tomter, 300 m2 er ikke stort. Vedrørende dette og uteareal kan du prøve å ringe kommunen og spørre, hvis de ikke gir noe svar kan du høre med en lokalkjent arkitekt, så slipper du kanskje å kaste bort 3000 på noe som det ikke er mulig å få igjennom.


Det blir ingen stor tomt, nei. Men vi bor jo i en by (i utkanten av sentrumskjernen) og her ligger jo husene generelt ganske tett fra før. Jeg mener bestemt at det er flere tomter i nabolaget som neppe kan være noe større enn 300 kvm.

Skal høre med kommunen hvor mye jeg kan få ut av dem uten konferanse.
   #9
 22 346     Akershus     0
Det kan hende praksis har forandret seg mht størelse, parkering og uteplass. Noe jeg har fått erfare.