7,258    15    0  

Fradeling av tomt - Saken er sendt sektormyndighetene for uttalelse?

 50     0
Hei
Etat plan i kommunen er innstilt på å imøtekomme vår søknad om fradeling. Men det står "Før endelig vedtak gjøres sendes saken til sektormyndighetene for uttalelse."

Det jeg da lurer på er hva sektormyndighetene er?

mvh
Bård

   #1
 1,943     0
Eg jobbar der...

Fylkeskmannen og fylkeskommunen.

Fylkesmannen forvaltar naturresurrsar, strandsone, landbruk

fylkeskommunen i hovedsak kulturlandskap og kulturmiljø. (der finn du meg)
   #3
 1,943     0
Regionalt forvaltningsnivå har 4 veker frist for å gje fråsegn. Dei kan rå kommunen frå å gi dispensasjon, og skal ha kommuen sitt endelege vedtak i saka oversendt, slik at dei kan klage på vedtaket om dei vil. Klagar dei er det fylkesmannen som handsamar klagen.

Og så kan det vel ankast vidare oppover i systemet tenker eg...

Er jo sjeldan dette skjer altså, men legg du tomta di i ein gravhaug har du eit problem  ;D  Det burde uansett kommunen vite om, så eg tenker du unngår dette.
  (trådstarter)
   #4
 50     0
Tomta er heldigvis ikke på en gravhaug hehe, så vi får håpe på det beste :)
Takk for hjelp Smile
   #5
 9     0
Kjersti,  får det noen form for konsekvenser for reginonalt forvaltningsnivå om fristen på 4 uker blir til 8-9-10 uker?  Tok sin tid for min del, men fikk GO da svaret endelig kom da.
   #6
 1,943     0
Det spørs kva du meiner; var det 8-10 veker det tok frå du sende inn til kommunen til du fekk svar? eller var det 8-10 veker frå regionalt forvaltningsnivå fekk melding om søknaden til dei sende svar?

Dei skal gje fråsegn innan fire veker, men dei kan be om utsatt frist dersom der er noko som forhindrar dei frå å svare. Dei må melde om dette før dei fire vekene er gått.
   #7
 9     0
Dobbeltsjekka litt nå, fra fylke overtok saken, tok et bare 12 uker. Da jeg etterlyste svar via Hellvik Hus, etter ca 6,5 uke var svaret fra fylke "Oisann" den var visst blitt forlagt. Svaret skulle komme over nyttår. Altså dobbelt så lang tid enn det som alt hadde gått. 

Er sikkert mange flere som har opplevd myyyyye lengre tid enn meg, men blir vel ikke noen konsekvenser for andre enn oss selv regner jeg med. Eller kan man kreve avslag på byggesøknadsgebyret? Er jo i dette tilfelle fylkes feil at ting tok tid, ikke komunen. Men regninga på 12460,- skal de ha. Og 6500 ca for å finne ut om vi kunne dele tomt fra mamma.  Og  i  tillegg trur jeg det vil komme en regning på ca 14000 for selve fradelinga.  Grei pris for å sette ned en bolt i løs jord...  hehe

   #8
 6     0
min tomt tok 10 mnd å få fradelt. mye sending frem og tilbake mellom kommune og fylkesmann. Ingen avslag i pris av den grunn.  >Sad
   #9
 1,943     0
Ein får nok ikkje avslag i pris hos kommunen dersom fylkeskommune eller fylkesmann er årsaken til at det tar lenger tid. Det er jo ikkje kommunen sitt ansvar, og dei kan heller ikkje påverke sakshandsaminga :)

Det ein sjølvsagt kan gjere, som privatperson, er å ringe og etterspørre svar. Det hender jo at det blir gjort feil.
   #10
 11     0

Det spørs kva du meiner; var det 8-10 veker det tok frå du sende inn til kommunen til du fekk svar? eller var det 8-10 veker frå regionalt forvaltningsnivå fekk melding om søknaden til dei sende svar?

Dei skal gje fråsegn innan fire veker, men dei kan be om utsatt frist dersom der er noko som forhindrar dei frå å svare. Dei må melde om dette før dei fire vekene er gått.

vi sendte inn skjema 20 februar og har ikke hørt noen ting enda(12april)
dvs vi ringte for å sjekke og da fikk vi beskjed om at det var sendt til fylkeskommunen. vet det varierer mye fra plass til plass, men kan man påregne lang tid før man får svar. vi skal skille ut tomt lant utpå landet men på et område uegnet for dyrking.