89    5    0  

Fradeling etter Rammetillatelse, men før Igangsettingstillatelse

 816     Bergen     0
Kan jeg søke om fradeling etter at jeg har fått rammetillatelse, men før jeg søker om IG?

Det er ikke slik at den tillatelsen jeg har faller bort hvis jeg skiller ut noen tomter?

HSt
   #1
 30 444     Lillestrøm kommune     0
Usikker, du endrer jo BYA beregning og området er jo normalt regulert ofte med spesifisert antall boenheter
   #3
 584     Oslo     0
Hvis du endrer forutsetningene for rammetillatelsen så må du søke om endring av denne. En slik endringssøknad vil bli behandlet som om det er en ny rammesøknad så jeg kan ikke se at du sparer noe på å gjøre det slik.

Hvorfor vil du søke om ramme først?
Signatur
   #4
 67     0
Du endrer hele forutsetningene for tillatelsen, så i beste fall slipper du unna med en endringssøknad. Kriteriene for endringssøknad ble skjerpet inn i 2017(mener jeg å huske), så etter all sannsynlighet betinger dette en helt ny søknad.
   #5
 3 261     Asker     0
Det er jo fradelingen man da søker. Den vil jo da måtte behandles som om bygget står der. Det er det som evt ligger til grunn for om man får fradele eller ikke. Enkleste hadde jo vært om alt hadde vært en og samme søknad.
Signatur