3 168    5    0  

Garantibevis og forsikringsbevis

 137     0
Utdrag fra Forbrukerrådet:

-Krev kopi av garantibevis som viser at entreprenøren har sikkerhet fra en bank eller lignende før du betaler noen del av kontraktssummen.
- Du skal ha kopi av forsikringsbevis fra entreprenøren. Han skal sørge for forsikring i byggeperioden.

Hvor nøye er dere på å innhente dette?
Signatur

   #1
 2 174     Oslo     0
Hei!

Det står i min standard kontrakt med BoligPartner at de IKKE kan sende meg noen regninger før dette bankgarantidokumentet er oversendt til huskjøper (altså meg). Det samme gjelder forsikring av huset.

Så jeg betaler ikke en krone før dette dokumentet er på plass  ;D

   #3
 2 174     Oslo     0
Med tanke på at BoligPartner selv har valgt å ta dette med i kontrakten kan jeg ikke se noen grunn til å fravike dette?

Hadde jeg vært deg ville jeg krevet at det stilles bankgaranti og er tegnert forsikring før du betaler inn noen penger over hodet. Din økonomiske sikkerhet er viktig i "husbyggerperioden".