111    0    0  

Gebyr for mangler i byggesøknad / lang saksbehandlingstid

eby
 15     0
Hei!


27.10.20: Leverte søknad om tiltak uten ansvarsrett for bygging av ny /riving av gammel garasje. Krysset av nei på de tre første spørsmål (skal vel være nødvendige kriterier for tre ukers frist på behandlingstid?) og fikk bekreftet mottak denne datoen. Tiden gikk og jeg fikk ikke noe svar.
16.12.20: Sendte så spørsmål til kommunen om hvordan det gikk med søknaden
29.12.20: Svar der kommunen påpekte mangler i søknaden som gjaldt feil målestokk på situasjonsplan (1:1000 i stedet for 1:500 som kommunen ønsket), manglende BRA og at utnyttelsesgrad ikke var oppgitt (dette gikk de senere bort fra da det er en landbrukseiendom der det ikke gir mening å regne ut utnyttelsesgrad).
26.01.21: Ettersendt ny situasjonsplan i riktig målestokk (byggfirmaet tok seg god tid denne gangen) og BRA.
02.02.21: Godkjent søknad.

Fikk nå faktura på søknaden på kr 10300, av dette var et ekstragebyr pga. mangelfull søknad på ca 2000 kroner.
Det at jeg ikke fikk svar før jeg purret og det da hadde gått 6 uker, kan det være grunnlag for få redusert saksbehandlingsgebyret?
Det at de først påpekte manglende utnyttelsesgrad og så senere gikk bort fra å kreve dette, kan det også være et argument for å slippe gebyret?

Mvh
Erling