#11
 1 300     klippdalen     0
En må passe på å ha kulefanger i stålpipe. En del har det integrert i nedre pipe element. En måtte i allfall ha det for å unngå at innmat i ovnen blir knust når en feier. Hvis en ikke skal trenge å feie stålpiper så hadde jo dette vært unødvendig. Men det trengs kanskje sjeldnere.

hvorfor må en ha det? piperøret går da ikke rett ned i ovn på en rehab

   #12
 433     0
Ingen som bruker kulefanger når pipa er rehabilitert, han blander sammen med toppmontering som er noe helt annet.