#11
 5 564     0
Det kan kanskje lønne seg å søke om tiltaket uten å si at du har startet byggingen...?

   #12
 1 519     Oslo     0
Skal du søke er du vel også muligens avhenging av at noen med ansvarsrett går god for prosjektet, men det avhenger kanskje av hvordan regelverket praktiseres i din kommune. Siden dette er en ganske enkel sak(?) er det neppe en umulighet å finne noen som kan gå god for det.
   #13
 5 990     Finnmark     0
mindre tiltak: som gjelder eget hus og 30m2 bygging eller
garasje under 50 m2 kan man være ansvarshavende selv(info fra min kommune)
Signatur
   #14
 5 343     0
Kan være at din kommune kjører eget løp og godtar meir enn andre, men reglene er enkle. Påbygg er ikkje nevnt, disse er søknadspliktige med ansvarsrett uansett.
§ 3-1. Mindre tiltak på bebygd eiendom

      Som mindre tiltak etter plan- og bygningsloven § 20-2 første ledd bokstav a regnes oppføring, endring, fjerning og riving mv. av følgende tiltak, og som er i samsvar med plan- og bygningsloven § 1-6 andre ledd:
a) et enkelt tilbygg hvor verken samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er over 50 m 2 . Tilbygget kan i tillegg være underbygget med kjeller.
b) En enkelt frittliggende bygning som ikke skal brukes til beboelse, og hvor verken samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er over 70 m 2 . Bygningen kan oppføres i inntil én etasje og kan i tillegg være underbygget med kjeller.


Ref. http://www.lovdata.no/ltavd1/filer/sf-20100326-0488.html#3-1
Ebe
   #15
 4 452     Vestlandet     0
"Påbygg defineres som utvidelse av bygning i høyden og er søknadspliktig etter Plan- og bygningsloven PBL § 20-1. Det stilles i dag strenge krav til kvalitet og sikkerhet for denne typen tiltak. Derfor stilles det krav til profesjonalitet og kompetanse fra ansvarlig søker før tillatelse blir gitt. Samme regler gjelder for underbygging av bygg."

Fra Bergen kommune (min kommune) sine nettsteder.

Men ditt bygg er jo et veldig enkelt bygg, så mulig det ikke går som påbygg, men som terrasse. Du bygger jo tross alt bare vegger og tak på din terrasse, om jeg har forstått riktig?

På en annen måte: https://www.bergen.kommune.no/tjenestetilbud/byggesakshjelpen/bygge-garasje-uthus-eller-lignende
Signatur
   #16
 9     Solbergelva     1
Hei

Var selv usikker på det samme når det gjelder en terrasse på 40m3 med tak på ca 15 m3.
Men siden jeg har skråtomt så ble snitthøyden på terrassens plan over en meter og noen andre regler gjorde at den ble reknet som veranda. Dermed ble den søknadspliktig. Det kan være flere regler som man må lese seg til.
Skader aldrig å spørre kommunen direkte. Her i Nedre-Eiker var de veldig hjelpsomme og kom med gode tips på byggesakskontoret.

Signatur

Ebe
   #18
 4 452     Vestlandet     0
Joda, riktig det. Men i dette tilfellet er det vegger og tak i sammeetasje, ikke en nyetasje. Pluss ingen vann, strøm, isolasjon, vindsperre, damsperre eller bærende annet enn evt snølast. Veldig liten konsekvens ved at man bygger litt feil. Det må da være mulig åkunne søke om dette som selvbygger?

Men som andre sier, snakk med kommunen din. Byggesak behandles til tider veldig forskjellig fra kommune til kommune. Noen viser med skjønn og fornuft enn andre. På godt og vondt.  Smile
Signatur