22 124    60    0  

Husleverandørs avanse

 160     Øygarden     0
Er det fleire som har funne ut kor stor avanse husleverandøren har på huset Dykkar?

Dei som skulle byggja huset vårt har klart kunststykket å gå konkurs.  Difor har me kjøpt ut teikningar og byggjeprosjekt frå boet. I denne permen låg byggjefirmaets kalkulasjon på prosjektet. 

Og etter litt finrekning på dette har eg funne ut at deira avanse er på over 30%.

Så kanskje det ikkje er så gale for oss at dei er gått konkurs allikavel.

No er jakten på ein ny husleverandør starta, med mykje meir kritiske auge enn i fjor. :o


   #1
 265     0
Jeg fikk byggefirma til trekke ut inredning av loftet, arbeid og materialer. Deretter ba jeg dem trekke ut arbeidet for innredningen på grunnplanet. Men kjøpe materialene fra dem.
Av de tallene jeg da satt med kom jeg frem til at de regnet seg ca 200k for materialene på loftet.
Dette er langt over hva den reelle verdien er. Kjøper jeg inn selv kommer jeg godt under 100k. Ikke rart ting blir dyrt.

Nå går jeg for snekkere som ikke legger påslag på materialene.
Her er det penger å spare!!
   #2
 342     0
Ja er det så mye da ? jeg hade ikke orket å drive million selskap for en avanse under min 20 %

Tenk på utgiftene som er på sånne selskap
  (trådstarter)
   #3
 160     Øygarden     0
30 % er masse jo.  Det er masse når du er oppe i dei summane som gjeld husbyggjing. 

I kalkulasjonen som me fekk tak i var det allerede iberekna ca.1500 timar arbeid.
Så utgiftane til andre ting vil i iallefall ikkje eg betala alt av åleine.

Eg forstår og at dei må ha noko, men 1 mill. på kvart hus er no ein del i overkant, syns eg.

Har fått eit tilbod hos nokre andre som ligg 800000 under det opprinnelige tilbodet. 
   #4
 529     Gjøvik     0
Jeg tror nok 30% ligger innenfor det normalet.

Husk at disse må ha betalt for å holde sin organisasjon i gang. I tilegg til dette ligger betaling for risikoen de tar inne i dette. De 30% skal dekke evt feil og mangler som må rettes opp innenfor garantien, dagbøter hvis de ikke klarer fremdriften osv osv. Jeg vil tippe at de sitter igjen med kanskje helt ned mot 10% overskudd til slutt. Er de flinke og gjør alt riktig og bra fra sitter de igjen mer.

Men det er disse 30% man kan tjene ved å styre byggeprosessen selv. Dvs ved å "shoppe" og styre fremdrift. Da tar man alt ansvar selv, men som du ser.. det ligger opp mot en million kroner i det på ett greit hus.. Wink
Signatur
   #5
 466     Bergen     0

Kan du utdype det litt? Styre byggeprosessen selv.. Må man ikke ha en Byggmester som er "hoved" ansvarlig?
Signatur
   #6
 529     Gjøvik     0
Nei... Man kan jo søke om lokal godkjenning som selvbygger.
Det kan være litt forskjellig vurdering fra kommune til kommune om man er kompetent til å få godkjenning. Jeg for min del satser på å leie inn en rørlegger som stiller med ansvarsrett for sitt fag, resten får jeg godkjenning på selv.

Så shopper man bare inn Elektriker, snekkere, vinduer osv osv i forhold til hvordan man vil dele opp leveransene selv, og styrer da selve byggeprosessen selv.
Signatur
   #7
 466     Bergen     0

Har du fått slik godkjenning? Hva er din kompetanse? Har du dokumentert det til kommunen?

Må du ikke ha en byggmester til å godkjenne det hele til slutt?

Har du noen linker eller lignende til konkrete paragrafer eller lignende som man kan vise til?

Mvh.
Signatur

   #8
 529     Gjøvik     0
Jeg får godkjenning på grunn av min teoretiske utdannelse.

Hva de forskjellige kommunen setter til krav av kompetanse kan variere litt.
Du får ringe de å høre hva dine muligheter er.
Signatur
   #9
 466     Bergen     0

Teroretiske utdannelse, mener du da at du er faglærd eller har gått grunnkurs?
Eller at du har lest deg til kunnskap selv?

Jeg har ikke utdannelse fulført..
Signatur