11 858    6    8  

Hva er minste avstand mellom to hus?

 110     6
Skal bygges et hus ved siden av mitt. Hvor nært mitt hus, evt. hvor nær grensen min kan dette huset bygges? Er vel forskrifter pga fare for brannspredning etc?

  (trådstarter)
   #2
 110     1
Takk for svar. Har det noe å si om delen er en carport/terasse, eller om det er en del av huset (samme grunnmur/vegger)
   #3
 63     Karmøy, Rogaland     0
Minste kravet er halvparten av høyden på veggen mot nabo og ikke mindre enn 4 meter. Skal det være nærmere enn dette må nabo gi skriftlig erklæring på dette.
Signatur
   #4
 87     oslo     0
Dersom du bygger et ekstra hus på egen tomt gjelder selvsagt ikke noe avstandsgrense til nabo. Da er det bare økte brannsikringskrav som hindrer deg i å sette opp huset  halvannen mer fra det eksisterende.  Tett vegg uten vinduer holder-evt egne brannvinduer. Må vanligvis ikke fradele t5mt for å bygge ekstra  bolig på tomt.
  (trådstarter)
   #5
 110     0
Er 2 tomter, men de er ikke splittet opp med egne adresser - dvs det er nummer A og B. Vet ikke om det har noe å si...

Men i alle fall, grunnmuren til det nye huset er lagt 1 meter fra grensen. Og dette var visst godkjent av kommunen, uten at noen har kontaktet meg. Kan nevnes at kommunen antagelig godkjente det før mitt eget hus var ferdig bygget. Dvs, at kanskje det var utbygger som teknisk sett var eier av huset mitt på tidspunktet det ble bestemt at det andre huset skulle bygges så nært.

Er det slik å forstå at dersom mitt hus skulle brenne til grunnen kan jeg risikere at et nytt hus må bygges 7 meter fra grensen min?
   #6
 63     Karmøy, Rogaland     0
Som regel blir det gitt erklæring på å bygge for nærme, og i erklæringen står det at bygger, altså naboen din må ta ansvaret foe eventuell brannsikring. Om huset ditt brenner eller av anen grunn trenger å bygges på nytt er det 4 meter som gjelder for deg. vil du nærmere må du også få erklæring fra nabo.

Alle dokument i naboens byggesak er offentlige, du har rett på innsyn i alle papirer som ikke er unndratt offenligheten. De som er undratt inneholder som oftest info om personlig helse og økonomi og er ikke gjeldene for byggesaken.

Ta deg en tur til kommunen med gnr og bnr på nabo tomten si at du er en part i saken da du er nærmeste nabo, si du vil ha kopi av alle papirer i saken. Dette pleier også å være gratis.
Signatur