5 911    8    0  

Hva trenger jeg til en byggesøknad?

 919     Norge     0
Skal sende byggesøknad, men har div problemer..
Først utnyttelsesgrad av tomt som overstiger reguleringsplanen, og nærere enn 4m fra grensene.
Dispensasjonssøknad må til..
Men hva trenger jeg av tegninger og planer med i søknaden? Det er snakk om forlenging av hjørnet på taket og benytte eksisterende garasje som er i huset til boligformål + bygge ny frittstående garasje.

taz
   #1
 3 840     Haugesund     0
Alt for lite info.

Hvor i Norge ?
Er det andre som har fått disp. ?
Er tomten oppmålt ?
Hvor mye over ¼ blir utnyttet ?
Er det garasjen som kommer nærmere enn 4 m. ?
Er garasjen i kontakt med boligen ?

Etc.


Signatur
ivo
   #2
 492     0
Ring kommunen og avtal en time. De plikter å hjelpe deg. På denne måten sparer du mye tid.
  (trådstarter)
   #3
 919     Norge     0

Alt for lite info.

Hvor i Norge ?
Florø

Er det andre som har fått disp. ?
Ja. Frittstående garasjer har andre fått disp for å sette opp. (reg planen sier den skal være i huset)Tomteutnyttelse vet eg ikke om andre har overskredet. 4m regelen er også gitt disp på før.

Er tomten oppmålt ?
Ja

Hvor mye over ¼ blir utnyttet ?
Vil bygge slik at utnyttelsesgraden blir ca 22-24% av tomtearealet. Reguleringsplanen setter grensen på 15%. (gammel reguleringsplan)

Er det garasjen som kommer nærmere enn 4 m. ?
Garasje kommer 2m fra off. vei på en kortvegg og en langvegg.
Hushjørnet kommer 2,5m fra naboen si grense.

Er garasjen i kontakt med boligen ?
Eksisterende garasje som skal bli boligformål er i dag bygget i boligen ja.
taz
   #4
 3 840     Haugesund     0
Denne kan bli vrien å løses med reglement, men den er ikke umulig.

Det du bør gjøre er:
-Skaff deg et tomtekart over tomta. (dette får du på oppmålingen)
-Tegn inn ca. i målestokk hva du vil bygge.
-Tegn fasadetegninger. Det trenger ikke være proffe, men helst målestokk.
-Tegn snitt tegning.
-Sjekk med naboer hva de mener. Er ikke de med kan du teknisk gi opp.
-Sjekk om det er andre plasser du kan sette garasjen som ikke kommer i konflikt.
-Be om forhåndskonferanse hos kommunen.
- Hold en rolig mine, og spør hva du må gjøre for å få dette til.  ;D

Dette skriver www.BE.no om bygging ved tomtegrenser.
Søk også i interaktivdelen deres, kan finne mye å presse med der  ;D

§ 70. Bygningens plassering, høyde og avstand fra nabogrense

1. Bygningens plassering, herunder høydeplassering, og bygningens høyde skal godkjennes av kommunen. Bygning med gesimshøyde over 8 meter og mønehøyde over 9 meter kan bare føres opp hvor det har hjemmel i plan etter kap. VI eller VII. For plassering av tiltak som faller inn under § 93 første ledd, gjelder reglene i kap. XVI tilsvarende.

      Kommunen skal påse at veglovens bestemmelser om byggegrense og frisikt blir fulgt.

2. Hvis ikke annet er bestemt i plan etter kap. VI eller VII, skal bygning ha en avstand fra nabogrense som minst svarer til bygningens halve høyde og ikke under 4 meter.

      Kommunen kan godkjenne at bygning plasseres nærmere nabogrense enn nevnt i første ledd eller i nabogrense

a) når eier (fester) av naboeiendommen har gitt skriftlig samtykke eller 
b) ved oppføring av garasje, uthus og lignende mindre bygning. 

3. Nærmere bestemmelser, herunder regler om brannteknisk sikring, beregningsmåten for høyde, avstand fra nabogrense og areal på bygning som nevnt i nr. 2 annet ledd bokstav b, gis ved forskrift.


lykke til gi oss beskjed hvordan det går.
Signatur
  (trådstarter)
   #5
 919     Norge     0
JIPPI ;)

Byggesøknad godkjent..
Venter på anbud på jobben..  ???
Var på "forhåndskonferanse", der jeg nærmest fikk beskjed om at jeg kunne glemme hele prosjektet da det ble for mange avvik..

Tenkte og tegnet noen alternativer, men ble ikke fornøyd. Endte med at jeg sendte inn det første utkastet som de allerede hadde forkastet muntlig..
Ser ut som "riktige" folk behandlet søknaden  ;D ;D
taz
   #6
 3 840     Haugesund     0
Gratulerer, og lykke til videre  ;D

Hold oss oppdatert  ;D
Signatur
  (trådstarter)
   #7
 919     Norge     0
Huff..
Har fått tilbud på jobben...
822.000kr.

Hva tror dere? Vil dagens situasjon føre til lavere priser om et års tid?? Synes det var drøyt. Reknet med 400+ :-\

taz
   #8
 3 840     Haugesund     0
For forlenging av huset (1 eller 20m ?), og garasje. Tror du må slenge inn noen tegninger, så vi får se omfanget. Og hva du tenkte å gjøre selv.
Signatur