3 965    6    2  

Hvem eier vannkilden?

 30     0
Har vanrett fra en naboeiendom der det er anlagt brønn i en vannkilde.

Kan jeg i en kontrakt bruke en formulering som angir meg som "eier av brønn/vannkilde" ?
Brønnen er min eiendom for denne har jeg anlagt med tillatelese fra naboen, men eier av vannkilden er vel naboen siden han har skjøte på eiendommen?

Selv ved en tinglysing av vannretten gjør vel ikke dette meg til eier av vannkilden?

   #1
 22 346     Akershus     0
Du har bare rett til å bruke kilden. Har du en eksklusiv rett eller kan andre også bruke kilden? Du kan selvfølgelig spørre om å overta den.
  (trådstarter)
   #2
 30     0
Har ikke kontraktfestet rett, men jobber nå med avtale. Teoretisk kan vel andre også få benytte kilden, men dette begrenses av kapasiteten på kilden, og av at jeg har plassert brønn i kilden.
Skal jeg overta kilden må vel dette skje via tinglyst skjøte, men ser ikke noen hensikt med dette siden jeg vil ha en kontraktfestet vannrett fra kilden.
   #3
 802     Akershus     0
Slike rettigheter pleier å være tinglyst på den eiendommen som du skal ha en rettighet på.

Dette er eneste måte og være 100% sikker på å beholde retten også om nåværende eier selger tomten videre.

Få tinglyst det som en vannrett slik at naboen heller ikke indirekte kan ødelegge eller forurense kilden uten å måtte kompensere for dette.
   #4
 22 346     Akershus     0

Slike rettigheter pleier å være tinglyst på den eiendommen som du skal ha en rettighet på.
Tinglysningen må skje på eiendommen som avgir retten. Dvs eiendommen der kilden er. Har du ikke tinglyst retten bør du gjøre det så fort som mulig.
   #5
 2 174     Oslo     1
Ett lite tips fra en som har lært dette "the hard way":

1)
Tinglyst - rettigheten følger eiendommen.

2)
Ikke tinglyst kontrakt - rettigheten følger "navnet" på kontrakten.

...i grove trekk!
...blir fort mye surr når slike eiendommer skifter eier osv.
   #6
 22 346     Akershus     1
Hvis ny eier på forhånd (vanskelig å bevise) ikke vet om kontrakten mister du retten.