1 678    9    1  

Hvor høyt gjerde?

MML
 248     0
To tomter ligger med ca 1,2m i høydeforskjell, adskilt av en støttemur som i sin helhet er inne på den grønne tomten. Hvor høyt gjerde (åpent, ikke levegg) kan oppføres søknadsfritt ca 1m inne på den grønne tomten? Altså ikke grensegjerde. Støttemuren er ca 10 år gammel. 

Hvor høyt gjerde? - Skjermbilde 2019-03-12 kl. 22.45.56.png - MML

   #1
 229     0
Gjerde i grensa (innhegning mot vei), kan oppføres maks 1,5 meter høyt uten søknad. Kjenner ikke til andre spesielle bestemmelser om gjerde.

Levegg 1 meter unna grensa, kan oppføres maks 1,8 meter uten søknad. Så lenge den ikke er over 10 meter lang.

Såvidt jeg kan skjønne, må det gå greit å bruke leveggbestemmelsen her. Veggen MÅ jo ikke være tett og da blir det et gjerde. Altså 1,8 meter.
MML
  (trådstarter)
   #2
 248     0
Takker for svar.

Noe av uenigheten her går på hva som skal telle som høyde. Noen mener høyden fra
brun tomt, altså støttemur+gjerde ikke kan være over 150cm før det blir søknadspliktig. Andre mener at siden støttemuren er gammel og ikke bygd i samme prosess, må det være den fysiske høyden av gjerde som er tellende dvs at gjerde kan være 150cm.
   #3
 229     0
jeg er litt usikker på den. I enkelte tilfeller er det riktig å vurdere to tiltak sammen fordi den samlede virkningen er stor. Strengt tatt er det vel egentlig påbudt med gjerde her ift kravet om sikring av opparbeidet utendørs nivåforskjell. Tror det slår inn ved 1 meter nivåforskjell?

Uansett vil jeg tro at om du trekker deg 1 meter unna så bør de ikke anses samlet når man regner høyde. Det er selvfølgelig en mulighet å spørre kommunen.
Ebe
   #4
 4 329     Vestlandet     0
Hvor åpent er gjerdet? Flettverk, eller stakitt? Kommunen kan vurdere at mur og gjerde skal måles sammen, eller hver for seg. Dette er en skjønnsvurdering som gjøres av (kun) kommunen.
Signatur
MML
  (trådstarter)
   #5
 248     0
Gjerde er åpent. Vannrette spiler så flaten er dekket ca 70% med godt gjennomsyn.

Bakgrunnen er at nabo på brun tomt ønsket gjerde. Dette har vi skriftlig ved to anledninger via hans advokat (jepp, ikke særlig trivlig naboforhold..). Etterhvert satt jeg opp dette gjerde som ble 170 på høyeste punkt pga helling på tomten. Hele gjerde er vel 20m, starter fra 0 og ender på 170 pga helling. Det grenser så inn mot et massivt støygjerde som er 50cm høyere. Dette gjerde er etter min mening derfor ikke dominerende i det totale bilder. Nabo virkert også fornøyd et års tid. Nå har han imidlertid meldt oss til kommunnen for ulovlig tiltak og kommunen ønsker at vi sender byggesøknad.

Mye styr rundt dette. Byggesøknaden ble ikke gjort da jeg for det første trodde at dette ikke var søknadspliktig, samtidig som at dette var etter ønske fra nabo. Poenget er at dette gjerde ikke betyr spesielt mye for oss og orker ikke så mye styr og kostbare søknadsprosesser. Derfor tenkte jeg å senke gjerde slik at tiltaket blir unntatt for søknadsplikt. Kommunen ønsker ikke å ta stilling til høyden før byggsøknad foreligger og da er jeg jo like langt...
Siste redigering: 14. mars 2019 09:37:11 av MML
MML
  (trådstarter)
   #6
 248     0
Har fått svar fra kommunen nå om at dette tiltaket ikke vil bli søknadspliktig dersom vi senker gjerdet til 1m. Jeg kan imidlertid ikke finne noe mer rundt dette og på meg virker det som om dette er noe de forslår sjønnsmessig. Er det noen som vet noe mer om dette? Usikker på om jeg skal senke til 1 m eller søke tillatelse. Det vil helt klart bli naboprotest og da er det vel ikke så stor mulighet for at noe slikt blir godkjent.

Jeg synes selv at tiltaket er bagatellmessig og er lite interessert i å bruke tid for å endre dette eller penger på søknad. Årsaken er at det innen et år vil det uansett bli stor utbygging bak det kraftige støygjerdet som innebærer endring av tomtegrenser og naturlig nok endring av dette gjerdet. Uansett må jeg gjøre noe da kommunen truer med 500kr/dag i tvangsmulkt. 

Hvor høyt gjerde? - Skjermbilde 2019-08-07 kl. 22.14.11.png - MML
   #7
 1 404     0
Kapp gjerdet til 1 m Wink, nei, antar at du uansett får reaksjon fra naboen.
Den vanlige er forøvrig at naboer deler kostnadene.

Ebe
   #8
 4 329     Vestlandet     1
Spør kommunen om hjemmelen for deres vurdering, det er kommunen som må hjemle varsel om tvangsmulkt (dagmulkt).

En 70% tetthet blir av mange kommunen ansett som et tett gjerde, ikke åpent. Da kommer nok fort reglene om levegg inn.

Signatur
   #9
 2 504     Asker     0
Kommuner er mennesker de også. På godt og vondt heldigvis. Be om et møte, og si at du vil ta med noen forslag. De vil ikke kunne gi deg forslag (i utgangspunktet). Ta med noen med ulike plassering, høyder og tetthet. Da kan de avklare hva som evt er lov og ikke lov, med og uten søknad. Så kan du med trygghet gjøre noe etter dette. Usikker på om det da er plan og bygning eller tilsyn. Kanskje begge. Men det kan kommunen selv finne ut av. Ring inn og be om dette, og si tydelig at du ikke er ute etter å være vanskelig, men heller finne en god løsning. Sette piggene ut vil ikke lønne seg.
Signatur