583    20    3  

Hytte bygd på feil plass, må søke dispensasjon

 8     1
Vi kjøpte en hytte i 2016, tidligere i år skulle vi søke om utvidelse av hytte, etter nabovarsel så kontaktet en av de varslede naboen at hytten er oppført feil iforhold til opprinnelig byggesøknaden og nabovarsel

Det er forrige eier som oppførte hytten for 13år siden.

Naboen som varslet, eier en ureglert tomt som er LNF og deler av tomten er innmarksbeite. Han vil ikke signere godkjenning for at hytten vår er 1m ifra nabogrense (skulle opprinnelig stått 4m ifra) og sier vi må flytte hytten (han har lagt inn krav på dette til kommunen)

Kommunen sier vi må søke dispensasjon og sier at verste utfall er at hytten må flyttes....

Vi hadde ingen forutsetning til å vite at hytten var bygd på feil plass (ble kjøpt gjennom megler)

Når det kommer til disposisjon.
Så har jeg skjønt at man veier fordeler opp mot ulemper

Vi sliter litt med å ordlegge oss om hva fordeler kan være annet enn at vi er nærmest et offer og at det er nærmest umulig å flytte en 50m2 hytte 

Ulempene vil være at det vil kreve større inngrep rundt hele hytten for å i det heletatt det skulle latt seg gjøre å flytte den. Naboens tomt sier kommunen at er svært vanskelig å få bygd på, så han har ingen gode argumenter føler vi for å være vanskelig.

Noen tips?

   #1
 1 257     klippdalen     0
har vært en sak lokalt i media ang tilsvarende her i området. og de fikk invilget dispe da ulempen ved å flytte en ferdig bygget var vesentlig høyere enn å kun innvilge disp på at hytta kunne stå på samme plass.. det var ingen ulempe for noen.

kan i praksis ikke se at det skal være noe annerledes i deres sak.siden hytta har stått i 13 år alt så bør disp innvilges. dog, jeg er ingen fagmann på området, men kan se om jeg kan finne lokal artikkel i avisa om det er til hjelp (GD - Gudbrandsdølen Dagningen)
  (trådstarter)
   #2
 8     0
Hadde satt veldig pris på det. Kommunen har uttalt seg i begynnelsen av dialogen at de ønsker å løse det på lettest mulig måte, men det var opp til naboen hvordan han tok det.
TSt
   #3
 10 231     0
En må nok dessverre søke om dispensasjon og henvise til at det vil være av minimal ulempe. Men det at den er 1m unna tror jeg gjør det lettere.  Er naboens tomt stor kan han bare trekke en evt hytte lenger unna.  Men tema bør kanskje ikke belyses.  Må være forbredt på at dispensasjon koster,  ikke mere enn 8-9 000 hvis en er heldig.   

Står hytta på pilarer eller grunnmur ?  Kjenner noen som flyttet hele huset fra en grunnmur til en annen (bygget helt inntil ved siden av).  Her ble det dradd med traktor med grønnsåpe under bunnsvillen / oppå den nye. 
   #6
 21 588     Akershus     0
Er det tillatelse eller vanskelig terreng som ev vil begrense naboen i å bygge? Er det LNF som setter begrensningen, så er kanskje dette et argument?

Gitt at naboen fritt kan bygge, hvor er det mest tjenlig at ny hytte står? Mao, er det et hinder for naboen at dere står 3 m for nær grensa?

Ellers, hele hus har vært løftet og flyttet med mobilkran, men det krever jo adkomst.
Å mure opp eller sveise sammen en sklibane kan kanskje være et alternativ. Tar tid, men kostnadene bør være overkommelige, særlig om en kan beholde høyden.

Signatur
   #7
 34     0
Du må vise at hensynet bak bestemmelsen ikke blir vesentlig tilsidesatt, og så må du vise at det er klart flere fordeler enn ulemper. Det holder ikke å vise at ulempene er minimale.

Hensynet bak avstandsreglene er å sikre tilstrekkelig lys, luft og rom mellom bebyggelse, det skal også sikre tilstrekkelig uteoppholdsareal, i tillegg til branntekniske hensyn.

Hvis det er god avstand mellom hytta og annen bebyggelse, vil dere ha en god sak. Vis til at det er nok lys og luft, og at ingen mister noe utsikt og sånne ting. Mtp brannhensyn kan dere ev. tilby å brannsikre hytta på den siden av veggen nærmest naboen.

Fordeler ved å gi dispensasjon er at dere slipper å flytte hytta, at hytta blir stående der den er vil gjøre at det ikke foretas masse arbeid på tomten. I min kommune er vi i hvert fall opptatt av at det ikke skal gjøres så alt for mye på hytteeiendommer. Å flytte hytta vil også føre til naturinngrep osv.

Personlige forhold vil ikke vektlegges i vurderingen.

  (trådstarter)
   #8
 8     0
Naboen eiendom uregulert er LNF / Beitemarked. Kommunen mener at hans eiendom er svært vanskelig å få byggetillatelse på. (Det står altså ingen bygninger her pr.dags dato)

Hans tomt ligger generelt litt lavere i terreng. Men om hytten hadde vært plassert lengre til siden ville ikke dette medført til spesielt bedre sikt eller lysforhold.

Hans eiendom har flere muligheter til å plassere en eventuell fremtidig hytte uten at det kommer i direkte konflikt.

Jeg glemte å nevne at vi har tilbud naboen å utbedre brannkrav for at det ikke skal bli ulempe for han om en fremtidig bygging. Noe han ikke brydde seg om.
Men dette kak vel kanskje være verdt å skrive i dispensasjon for å visse velvilje til saken.

Nærmeste bebygd bygging pr dags dato er over 100m ifra oss.

Slik vi ser på kommuneplan så er hele området i LNFR og en eventuell flytting vil kreve større inngrep, samt er ikke adkomst veien stor eller praktisk nok til at en eventuell mobil kran vil komme frem (etter min fornuft...)


   #9
 3 170     Asker     0
Her ville jeg uten tvil leid inn noen til å skrive disp for dere. Du kan tvilsomt få avslag for deretter søke en gang til. Så her er det en sjanse og evt klage til fylkesmann.

Det å flytte en hytte, dersom man kan komme til med utstyr er nok ikke veldig komplisert, spesielt på pillarer, så greit å ha i bakhodet.

Du kan også vurdere om det er mulig å gjøre brannsikring av din hytte. Hva skal til? Er det bare gips bak kledning, eller må taket også byttes? Det er jo også et alternativ. Nabo må jo minst bygge 7 meter fra grensen, som på en tomt på 930m2 er en del.
Signatur
  (trådstarter)
   #10
 8     0
Naboen eiendom uregulert er LNF / Beitemarked. Kommunen mener at hans eiendom er svært vanskelig å få byggetillatelse på. (Det står altså ingen bygninger her pr.dags dato)

Hans tomt ligger generelt litt lavere i terreng. Men om hytten hadde vært plassert lengre til siden ville ikke dette medført til spesielt bedre sikt eller lysforhold.

Hans eiendom har flere muligheter til å plassere en eventuell fremtidig hytte uten at det kommer i direkte konflikt.

Jeg glemte å nevne at vi har tilbud naboen å utbedre brannkrav for at det ikke skal bli ulempe for han om en fremtidig bygging. Noe han ikke brydde seg om.
Men dette kak vel kanskje være verdt å skrive i dispensasjon for å visse velvilje til saken.

Nærmeste bebygd bygging pr dags dato er over 100m ifra oss.

Slik vi ser på kommuneplan så er hele området i LNFR og en eventuell flytting vil kreve større inngrep, samt er ikke adkomst veien stor eller praktisk nok til at en eventuell mobil kran vil komme frem (etter min fornuft...)