1 876    1    0  

Klage på reguleringsplan

 48     0
Sliter litt med kommunen om dagen.... :(
Veldig forenkla...:
Ser ut som at det i den nye reguleringsplanen for feltet eg skal bygge i så blir det vedtatt ei byggegrense rett over tomta mi!
Eg har klaga på dette men det ser ikkje ut som at klagen og argumenta mine fører fram.
Kva for klagemuligheter har eg vidare viss reguleringsplanen blir vedtatt?