4 128    7    0  

Kontrakt er skrevet, men hva med prisregulering?

 28     0
Hei dere!

Vi har skrevet kontrakt med husleverandør og der reguleres prisen ihht. prisindeksen. Greit nok. Dette er også godt dokumentert i kontrakten.

Men,
Vi har også skrevet kontrakt med rørlegger og graver/murer - og her står ikke prisregulering nevnt med ett ord. Det står heller ikke nevnt at dette er et "fastprisoppdrag".

Hva skjer da? Kan de kreve prisen regulert?

Ja, jeg vet dette er klønete av meg, men føler dette er en post rørlegger og graver/murer kan utnytte til å skape en budsjettprekk jeg ikke klarer å håndtere.

Så mitt spørsmål blir derfor:

Når de har gitt en pris, og prisregulering ikke er et tema i kontrakten, kan de da regulere prisen frem til arbeidet igangsettes?

Håper på svar!

   #1
 468     0
Jeg mener de ikke kan regulere prisen. De har gitt et tilbud til fast pris, og nå er det deres og ikke din risoko om priser på utstyr o.l. går opp. Skal man kunne regulere prisen må man operere med reguleringsklausuler eller kalle tilbudet et prisoverslag.
   #2
 2 174     Oslo     0
Jeg er i samme situasjon som "Husbygging"...litt fortvilt over dette jeg også...

Hos meg står det ikke noe om fastpris eller at det skal reguleres på noen som helst måte...det står ingen ting om oppstartsdato eller at de tar forbehold om noe som helst...

Det er vel de som er den profesjonelle parten og som burde ta med en evnt. prisjustering i kontraktsdokumentene?

Hmm...tøt nesten ikke ringe og spørre om dette...frykter svaret  :'(
taz
   #3
 3 841     Haugesund     0

Jeg mener de ikke kan regulere prisen. De har gitt et tilbud til fast pris, og nå er det deres og ikke din risoko om priser på utstyr o.l. går opp. Skal man kunne regulere prisen må man operere med reguleringsklausuler eller kalle tilbudet et prisoverslag.


Sluttsum på et prisoverslag kan "slingre" med inntil 15%. i følge denne loven.
Signatur
   #4
 2 174     Oslo     0
Klippet fra Lovdata:

§ 32. Fastsetting av prisen.

(2) Er det gitt prisoverslag, skal prisen ikke overstige det oppgitte beløp vesentlig, og iallfall ikke med mer enn 15 prosent. Dette gjelder likevel ikke dersom en annen prisgrense uttrykkelig er avtalt eller tjenesteyteren har rett til pristillegg etter § 33.

§ 33. Pristillegg.

      Tjenesteyteren kan kreve pristillegg reknet ut etter § 32 for

(a) tilleggsarbeid, når det godtgjøres at arbeidet ikke omfattes av oppdraget og er utført i samsvar med § 9, 
(b) ekstra materialer og arbeid som skyldes uforutsette forhold på forbrukerens side.
 

Det er greit med 15% på et prisoverslag, men hvordan tolker dere denne i §33: "Dette gjelder likevel ikke dersom en annen prisgrense uttrykkelig er avtalt".

Det er jo det som er tilfelle for min del. Vi har avtale om en definert pris.

Spørsmålet er om tjenesteyter har krav på prisregulering pga økte materialkostnader, økte lønninger osv..?

taz
   #5
 3 841     Haugesund     0

Det er greit med 15% på et prisoverslag, men hvordan tolker dere denne i §33: "Dette gjelder likevel ikke dersom en annen prisgrense uttrykkelig er avtalt".

Det er jo det som er tilfelle for min del. Vi har avtale om en definert pris.

Spørsmålet er om tjenesteyter har krav på prisregulering pga økte materialkostnader, økte lønninger osv..?


Jeg mener "utrykkelig er avtalt" betyr IALLEFALL ikke over. De fleste tilbud har et validitets område, normalt 60-90 dager. Der forstår jeg prisen er "låst"

Men mener og det må stå på kontrakt at det ikke er tatt høyde for prisjustering i hh. til ... for at han skal kunne gjøre det.
Normalt begynner arbeidet før validitetsgrensa er passert. En tjenesteyter vet også når prisøkninger kommer. Slik at han burde innkalkulere dette, å ikke si: uff jeg glemte jo at lønnsoppgjøret gjelder fra 1 Mai...

Signatur
   #6
 473     Sola     0
Dette har jeg erfart. Jeg innhentet tilbud på betongarbeider fra flere, og valgte beste tilbud. På regningen la de på 10% pga prisøkning. Jeg ringte og klagde og sa at jeg ikke så noen forbehold mot prisstigning i tilbudet, og det endte med at jeg betalte opprinnelig avtalt beløp.

Bustadsoppføringslova regulerer forholdet mellom forbruker og entreprenør om oppføring av ny bolig. Gjelder også avtale om arbeid som utføres direkte som ledd i oppføring av bustad.


§ 41. Fastsetjing av vederlaget

       Forbrukaren skal betale det vederlaget som er avtalt.

       I den mon det ikkje er avtalt kva vederlag entreprenøren har krav på, skal forbrukaren betale eit vederlag som dekkjer nødvendige kostnader og eit rimeleg påslag.

       Dersom entreprenøren har gjeve eit prisoverslag, skal vederlaget ikkje overstige den oppgjevne summen vesentleg, og høgst med 15 prosent. Denne føresegna gjeld likevel ikkje dersom det uttrykkeleg er avtalt ei anna grense for vederlaget, og heller ikkje i den mon entreprenøren har krav på tilleggsvederlag etter §§ 42 eller 43.

       Det er entreprenøren som må godtgjere ein påstand om at vederlaget er oppgjeve som eit prisoverslag eller som ei ikkje bindande prisopplysning.

       Vederlaget skal reknast å vere oppgjeve med meirverdiavgift innrekna, om ikkje forbrukaren må ha visst at avgifta ikkje var innrekna.

       Entreprenøren har ikkje krav på tillegg for prisstiging utan at det er avtalt skriftleg.