62 241    7    6  

Krav til soverom - TEK10

 73     0
Hei

Da vi kjøpte vår lille leilighet, ble vi opplyst i taksten om at soverommet ikke "tilfredsstiller dagens krav til soverom angående volum (15 m^3)".

Dette har irritert meg litt, siden soverommet gjør helt utmerket nytte som soverom. Det er bare pga. en skråvegg at volumkravet ikke blir innfridd. Soverommet har dessuten blitt brukt som soverom i 80 år minst.

Jeg ser at det i byggteknisk forskrift fra 1997 står:

§ 10-31. Planløsning og størrelse

1. Generelle krav

      Ethvert byggverk og ethvert rom skal ha planløsning og størrelse som er egnet til formålet. Romhøyden tilpasses rommets størrelse og funksjon. Rom for varig opphold skal ha et volum på minst 15 m3 .


Antagelig er det dette takstmannen har bygget på da soverommet ble "underkjent".

I TEK10 har man forlatt dette kravet:

§ 12-7. Krav til rom og annet oppholdsareal

(1) Rom og annet oppholdsareal skal ha utforming tilpasset sin funksjon og ha tilstrekkelig størrelse, romhøyde og plass til fast og løs innredning.


Hva gjelder, egentlig? Kan vi - når vi skal selge leiligheten - vise til at man har gått bort fra volumkravet og få soverommet anerkjent som soverom siden det fungerer fint som det?

   #1
 3 412     Akershus     2
Stemmer, kravet fra 1997 er ikke lenger et krav, men en anbefaling.  Hvis soverommet fungerer greit som soverom, inkludert at det har nok vindusareal, rømningsmulighet, takhøyde, ventilasjon osv. etter reglene da det ble bygget og/eller nå, så kan det offisielt kalles et soverom Smile
Signatur
   #2
 35     2
Det er en vanlig misoppfatning at alle bygninger og rom skal tilfredsstille dagens krav, dessverre også hos enkelte takstmenn. Men slik er det ikke.

Et bygg skal tilfredsstille de krav som gjaldt da bygget ble oppført. Det innebærer at et soverom etablert for 80 år siden skal tilfredsstille kravene som gjaldt for 80 år siden. All senere bruk av rom/bygg er lovlig hvis rom/bygg tilfredsstiller de krav som gjaldt da bruken ble etablert, eller bygningen ble bygget.

Den første landsdekkende bygningsloven kom først i 1965. Før dette var det 1924-loven som gjaldt, men da kun for deler av landet. I perioden 1924 - 1965 så fikk 1924-loven stadig større utbredelse, fra byer og ut til bykommuner, men mange områder i landet hadde ingen "bygningslov" før i 1965. Du må altså tilbake til gammelt lovverk for å sjekke lovligheten. Du kan spørre kommunen om det er registrert noen byggesak på bygningen, og om det gjaldt noe lovverk den gang det ble oppført.
   #3
 3 216     0

Det er en vanlig misoppfatning at alle bygninger og rom skal tilfredsstille dagens krav, dessverre også hos enkelte takstmenn. Men slik er det ikke.

Et bygg skal tilfredsstille de krav som gjaldt da bygget ble oppført. Det innebærer at et soverom etablert for 80 år siden skal tilfredsstille kravene som gjaldt for 80 år siden. All senere bruk av rom/bygg er lovlig hvis rom/bygg tilfredsstiller de krav som gjaldt da bruken ble etablert, eller bygningen ble bygget.

Den første landsdekkende bygningsloven kom først i 1965. Før dette var det 1924-loven som gjaldt, men da kun for deler av landet. I perioden 1924 - 1965 så fikk 1924-loven stadig større utbredelse, fra byer og ut til bykommuner, men mange områder i landet hadde ingen "bygningslov" før i 1965. Du må altså tilbake til gammelt lovverk for å sjekke lovligheten. Du kan spørre kommunen om det er registrert noen byggesak på bygningen, og om det gjaldt noe lovverk den gang det ble oppført.


Takstmannen har skrevet at det ikke oppfyller dagens krav til soverom, hverken mer eller mindre? Står vel ikke noe om at det ikke oppfyller TEK. Videre operer jo takstmenn med sitt eget system, ihvertfall mtp hva som er P-ROM og ikke, er ikke direkte sammenheng med TEK alltid
   #4
 55     Vestlandet     1
Hva gjelder, egentlig? Kan vi - når vi skal selge leiligheten - vise til at man har gått bort fra volumkravet og få soverommet anerkjent som soverom siden det fungerer fint som det?

Hva sier plantegningene som ligger hos kommunen?  Hvis det står "soverom" der, så er det søkt og godkjent som et soverom, og så setter dere punktum der. Teknisk forskrift er ikke tilbakevirkende.

Hvis det ikke er det bør det tas forebehold om at det ikke er søkt bruksendring når du selger (evt. søke og få det godkjent).

Gamle hus tilfredstiller ikke ny forskrift og det er noe kjøpere må regne med, uten å få alle detaljer som er utdatert det eksplisitt opplyst.
hro
   #5
 1 574     Trondheim     0
Problemet med gamle hus, er at slike tegninger ofte er mangelfulle i kommunens arkiv. Derav åpnes det for en vurdering:
1) Godkjenning ut fra byggeåret - hvor man må anta at rommet er bygget til det formålet
2) Godkjenning ut fra søknadsåret - hvor man antar at rommet har endret bruk og da legger man til grunn tidspunktet for søknad om bruksendring.

Om 2) er det slik at man i dag kan få godkjent soverom, gitt lys og rømmingsveier er på plass uten areal / volumkrav. Det trådstarter ikke skriver noe om, er om rommet tilfredstiller høydekrav for varig opphold.

Lykke til
Signatur
  (trådstarter)
   #6
 73     1
Takk skal dere ha for svar.

Da er det bare å registrere at synet på hva som egentlig gjelder går litt i ulik retning. Men da legger jeg til grunn at vi må gå i arkivene og se hva som er godkjent.

Jeg ringte Direktoratet for Byggkvalitet og snakket med en jurist der. Jeg er sant å si ikke helt sikker på hvor god kontroll hun hadde, men hun sa iallfall at soverommet ville være godkjent som sådant så lenge det oppfylte funksjonskravene i TEK10. Så da kan jo det være en mulighet, også. Fasiten får vi sikkert når vi en gang engasjerer takstmann før vi skal selge.

Jeg har forresten planer om å totalrenovere badet, og siden jeg hadde juristen på tråden, spurte jeg om vi måtte ta hensyn til krav om snusirkel m.v. i TEK10. TEK10 slår nemlig fast at bad skal ha snusirkel og minsteavstander mellom vegg og toalett:


a) Størrelse og planløsning skal være slik at det er fri gulvplass til en snusirkel med diameter på minimum 1,5 m foran toalett, minimum 0,9 m fri gulvplass på den ene siden av toalettet og minimum 0,2 m på den andre siden. Det skal være fri passasjebredde på 0,9 m fram til fri plass ved siden av toalett.
b) Det skal være mulighet for trinnfri dusjsone.
c) Vegg i dusj og toalettsone skal gi festemulighet for ettermontering av nødvendig utstyr.


Merk at dette ikke er krav som bare gjelder ved "universell utforming".

Badet er veldig lite, og selv om vi bruker 150 000 på å utvide det, får vi ikke rom nok til å innfri disse kravene. Kravene er etter mitt skjønn også ganske toskete. Vi bor øverst i en bygård som aldri noensinne vil få heis. Ingen med rullestol vil noensinne bo her. De kommer i så fall hverken ned eller opp.

Juristen fortalte at kravene bare gjaldt hvis de var relevante, men hadde ingen forankring for det. Det står ikke i noen bestemmelse.

Da tenker jeg at arbeidet med å utforme TEK10 må ha gått alt for fort, og resultatet er at vanlige folk og håndverkere ikke aner hva de skal forholde seg til.

Og da var mitt hjertesukk over Smile
hro
   #7
 1 574     Trondheim     0
For å sitere åndshøvdingen Bieber; "Never say never..." Vit at det er en villet poltikk fra styresmaktene å få flere sameier/borettslag til å prosjektere og gjennomføre bygging av heis. Faktisk åpner de for tilskudd av på hele 50 % av kostnadene (www.husbanken.no).

Hva angår badet ditt, ville jeg nok nok tro at du får entreprenører med mer enn godt bondevett og evne til sivil ulydighet. En mindre utvidelse av eksisterende rom kan også forstås som et mindre avvik av godkjent planløsning. Ser ikke poenget med å betale saksbehandlerkostnader og følge TEK10 om det nye badet fungerer til deres formål as is.
Signatur