25,440    13    1  

Lite sameie, regnskapspliktig?

 86     Os     0
Hei

Er det noen som kan fortelle meg om et lite sameie bestående av 6 leiligheter er regnskapspliktig?

Leter på nett, men finner ikke helt ut av dette. Om jeg forstår det riktig er man ikke regnskapspliktig før sameiet består av flere enn 9 leiligheter. Fint om noen kan bekrefte/avkrefte dette.

Ove

HF
   #1
 27     Oslo     0
Fra Eierseksjonsloven

§ 44. Regnskap
      Styret skal sørge for ordentlig og tilstrekkelig regnskapsførsel. Regnskap for foregående kalenderår skal legges fram på ordinært sameiermøte.
      I sameier med 21 eller flere seksjoner skal styret sørge for at det blir ført regnskap og utarbeidet årsregnskap og årsberetning i samsvar med bestemmelsene gitt i eller i medhold av regnskapsloven. Det samme gjelder sameier med ni eller flere seksjoner der mindre enn tre fjerdedeler av seksjonene er boligseksjoner.
Endret ved lov 17 juli 1998 nr. 56 (ikr. 1 jan 1999).

§ 45. Revisjon
      Sameier med 21 eller flere seksjoner skal ha en eller flere statsautoriserte eller registrerte revisorer. Det samme gjelder sameier med ni eller flere seksjoner der mindre enn tre fjerdedeler av seksjonene er boligseksjoner. I andre sameier med mer enn åtte seksjoner skal regnskapet revideres av en person valgt av sameiermøtet. For øvrig kan sameiermøtet med vanlig flertall av de avgitte stemmer vedta at sameiet skal ha revisor.
      Revisor velges av sameiermøtet. Revisor tjenestegjør inntil annen revisor er valgt.
      Revisor har rett til å være til stede i sameiermøte og til å uttale seg.
      Har sameiet statsautorisert eller registrert revisor, gjelder bestemmelsene i revisorloven så langt de passer.

--

Dvs at om disse er boligseksjoner er dine antagelser riktige!
Signatur
hro
   #2
 1,574     Trondheim     0
Og merk at sameier med ni eller flere skal registeres i foretaksregisteret. Mindre sameier KAN registreres der, og det naturlige ved en slik registrering vil være at det føres regnskap.

Merk at det er forskjell på regnskap og revidert regnskap, men normalt revideres dette av person valgt av sameiets eiermøte og som ikke sitter i styret.
Signatur
  (trådstarter)
   #3
 86     Os     1
Takker:)

Vi er 6 selveiere i sameiet. Det regnes vel for boligseksjoner vil jeg tro. Ikke registrert i foretaksregisteret.
Vi har valgt kasserer på sameiermøtet.
Oversikt og bilag har vi, men regnskapsførselen er nok ikke godkjent om vi hadde vært regnskapspliktig.
Med så få leiligheter er det ikke mange transaksjonene iløpet av året, derfor hadde vi håpet å kunne ta den jobben selv. Noe det ser ut til at vi har lov til.

Takk for hjelpen.
   #4
 188     Kristiansand     0

Og merk at sameier med ni eller flere skal registeres i foretaksregisteret. Mindre sameier KAN registreres der, og det naturlige ved en slik registrering vil være at det føres regnskap.

Merk at det er forskjell på regnskap og revidert regnskap, men normalt revideres dette av person valgt av sameiets eiermøte og som ikke sitter i styret.


Merk at selv om det ikke er noe direkte offentlig krav til registrering for mindre enn ni, er det vanskelig å unngå siden bankene krever et organisasjonsnummer hvis sameiet skal ha en egen bankkonto (i motsetning til at den bare er registrert privat hos en av sameierne). Dette kom som et skjerpende krav fra skattemyndighetene for et par år siden (jeg hadde "gleden" av å sende inn registreringsskjemaene). Jeg har flyttet siden, men vi var også 6 leiligheter. Jeg tviler på at de har noen formell revisjon, forrige års regnskapet bare godkjennes på årsmøtet.
hro
   #5
 1,574     Trondheim     0
Nettopp - og jeg synes det vil være absurd å konstruere en revisjonsordning for et sameie som er såpass lite og oversiktlig.

Man skal og være obs på en ting med org.nr og kjøp av tjenester. Mens det for privatpersoner er forbrukerlovgivning som ligger til grunn, er sameiet en profesjonell part.
Signatur
  (trådstarter)
   #6
 86     Os     0
Hmm.
Det med organisasjonsnummer fikk jeg høre hos banken ja.
Jeg har derfor opprettet ett privat konto nr til dette. Ideelt? Sikkert ikke. Men en enkel ordning.
Ligger selvfølgelig en streng brukerkontrakt til denne kontoen slik at den ikke skal brukes til annet enn den er ment til.
   #7
 173     Nord-Trøndelag     0
Regnskapspliktig eller ikke, så har dere uansett lov til å føre regnskapet selv.

Alle som er regnskapspliktige ihht Bokføringsloven/Regnskapsloven kan selv velge hvem som skal føre regnskap for dem. Det vil for øvrig være naturlig å kontakte et regnskapskontor for bistand, da det er mange lover og regler å forholde seg til. Dette vil naturlig nok kunne vurderes opp mot hvor komplisert regnskap det er snakk om.

På kontoret vårt fører vi regnskap for en del sameier/borettslag, og årsoppgjør for borettslag kan være en utfordring for selv autoriserte regnskapsførere. Men dette avhenger som sagt av mange faktorer; størrelse, kompleksitet, tidligere uryddige regnskapsforhold etc.

Ett lite sameie med en strukturert og ryddig styreleder/kasserer med god regnskapsforståelse vil nok kunne føre dette selv.
Signatur

   #10
 2     0
Vi kan absolutt anbefalte Vangdal Regnskap om ditt borettslag/sameie har bruk for en regnskapsfører eller forretningsfører for borettslag og sameie.

Og vi kan absolutt ikke anbefale Vangdal Regnskap. Vi er et sameie på 12 enheter, med en veldig liten og ryddig økonomi. Ingen som ikke betaler inn til sameiet osv. Ingen særlige utgifter, forsikring og litt vedlikehold. Ingen lån.

Vangdal kostet oss nærmere 30 000 i året. Helt latterlig. Nå gjør vi regnskapet selv og bruker pengene på bedre ting.

Skeptisk til at victoria242 lager slike innlegg. Og det er det eneste innlegget "hennes". Dårlig omdømme for Vangdal Regnskap å lage slik "reklame", med skrivefeil også. Sier litt om selskapet. Nå er dette min eneste post her også, men ble veldig provosert av et sånt innlegg.

Men et spørsmål til forumet: Har et slikt sameie som jeg beskriver innsendingsplikt av regnskapet til Regnskapsregisteret? Jeg har ikke klart å lese meg til svaret.
Jeg vet vi er regnskapspliktige, men det ordner vi altså selv. Revideringen av regnskapet gjøres på årsmøtet.

Jeg finner bare dette som sier at vi skal sende inn?

Alle enheter med regnskapsplikt har plikt til å sende årsregnskap til Regnskapsregisteret senest en måned etter det er godkjent.


Takk for oppklaringer!