#11
 30     0
Den overskriften måtte jeg lese tre ganger. Jeg sliter også med lite samleie, men jeg visste ikke at det var regnskapspliktig. Etterhvert forstod jeg at det dreide seg om noe annet.Smile

   #12
 883     Østfold     0
Regnskapsloven:
§ 1-2.Regnskapspliktige
Regnskapspliktige etter denne loven er:
[...]
8. boligbyggelag, borettslag og eierseksjonssameier som nevnt i eierseksjonsloven § 64 annet ledd

Eierseksjonsloven:
§ 64.Plikt til å føre regnskap
Styret skal sørge for ordentlig og tilstrekkelig regnskapsførsel. Styret skal legge frem regnskapet for det forrige kalenderåret på det ordinære årsmøtet.
I sameier med 21 eller flere seksjoner skal styret sørge for at det blir ført regnskap og utarbeidet årsregnskap og årsberetning i samsvar med bestemmelsene gitt i eller i medhold av regnskapsloven.
---
Et sameie skal føre regnskap etter Eierseksjonsloven. Men det er bare større sameier med minst 21 seksjoner som må følge regnskapslovens regler, dvs rapportere til Brønnøysund osv.