26,647    43    0  

Ny byggelov skal gi mindre byråkrati

 7,685     Bærum     0

   #1
 1,387     Tromsø     0
http://www.aftenposten.no/bolig/Na-blir-det-lettere-a-bygge-pa-huset-6850967.html#.T9tJqM1LeGQ

Så vidt jeg kan bedømme er det her en god og en dårlig nyhet.

Det gode: enklere behandling av mindre bygg og tilbygg.

Det dårlige: Enda strengere energikrav til boliger fra 2015 og -20. Isolert sett bra, men hva med byråkrati, kvalitetssikring og byggekostnader?
Jeg er redd for summen av alle de gode tiltak og ønsker, det gjør at byggene blir stadig mer kompliserte. Når det da gjøres feil i byggeprosessen, og det skjer jo stadig, blir det bare dyrere og dyrere å rette dem opp. Ofte er det forbrukeren som til slutt får svi.

Så lenge vi lever i et rikt samfunn, er det en tendens at regelverk og byråkrati baller på seg. Det snakkes fra alle politiske retninger om at man skal redusere byråkrati og papirmølle, men det er vanskelig å gjennomføre i praksis.


   #2
 752     0
Veldig bra vurdering av deg ariens, men jeg velger utelukkende å se på det positive: mindre byråkrati!  ;D
   #3
 205     Kolbotn     0
Blir det egentlig mindre byråkrati eller blir det bare flyttet til et annet område?
Hvis de skal innføre strengere energikrav må vel noen følge opp dette også.
Signatur
   #7
 10,486     Akershus     0

Enig, hva er det man kaller det igjen: Valgflesk?  ;D


Det må være noe sånt.

Jeg skal søke om omdisponering av kjelleren, bygge garasje og bygge uthus. Samlede saksbehandlingsgebyr er rundt 8.000.  Muligens noe "kvantumsrabatt".

Både garasje og uthus er tenkt bygd nærmere nabogrensen enn 4 meter, og da er jeg vel like langt, eller tar jeg feil?
Signatur

  (trådstarter)
   #8
 7,685     Bærum     0
Hun bygger jo hus i strandsonen så dette kan man jo tenke seg kommer fra egen erfaring. Litt synd at politikere må føle egne lover på kroppen før de ser konsekvensen av vedtakene sine.
   #9
 5,111     Sørnorge     0
Synes det er bra at det faktisk finnes en politiker som tør å ta til ordet for å endre loven når hun ser konsekvensen fremfor å snike rundt slik de andre gjør
   #10
 5,336     Tromsø     0
"Søknadsfritaket gjelder for eksempel tilbygg opptil 50 kvadratmeter og frittstående bygg som ikke benyttes til boligformål, som garasje og uthus, på opptil 70 kvadratmeter."

Det er søren ikke plass til noe sånt på min tomt, så dette må vel være regler til bruk på bondelandet? Man leser videre:

"Så lenge det ikke sjenerer naboen, kan det fra neste år bli lov til å bygge garasje, uthus, samt å bygge på huset uten å søke om lov.

Men regler om høyde, areal og avstand til naboen skal fortsatt gjelde."

Ja. Regler for senterpartifolk som bor sånn til at de ikke ser nabohuset. For oss som bor i småhus på tomt i by på under 400m2, må vi nok fortsatt ha søknad og nabovarsel for småting som å planere en parkeringsplass...
Signatur