20 432    12    13  

Minste avstand fra privat vei til nabogrensen?

 234     9
Har leitet en del men finner ingenting om akkurat dette. Det jeg lurer på at hvor langt fra naboen sin tomt kan jeg plassere en vei som jeg planlegger å bygge. Veien kommer til å gå gjennom min tomt og ned til den nedre delen av tomten min som jeg planlegger å skille ut. Veien vil bli nyttet som tilkomst til tomten når jeg skiller den ut.

hro
   #1
 1 574     Trondheim     1
I prinsippet til tomtegrensen. Regn med 0,5 m vegskulder/grøft og du har svaret.
Signatur
  (trådstarter)
   #2
 234     1
Mange takk for raskt svar! Smile Var redd jeg måtte plassere den 4m fra grensen, for da hadde det ikke gått. Smile
   #3
 5 333     Tromsø     0
Regn med at veien blir søknadspliktig med nabovarsel. Om ikke veien i seg selv utløser søknadsplikt(?) så vil den minste terrengendring så nær tomtegrenas gjøre det.
Signatur
  (trådstarter)
   #4
 234     0
Er veien søknadspliktig? Det vil ikke kreve noen terreng endring.
   #5
 76     Hordaland     0
Ingen fagmann, men eg trudde 4 meter var grensa. 2 meter om godkjenning av nabo...
  (trådstarter)
   #6
 234     1
Hvor har du dette fra? Det er jo ikke no byggverk på over 0,5m. En kan jo plassere parkeringsplassen sin helt inntil nabogrensen...
   #7
 3 412     Akershus     0

Regn med at veien blir søknadspliktig med nabovarsel. Om ikke veien i seg selv utløser søknadsplikt(?) så vil den minste terrengendring så nær tomtegrenas gjøre det.


Jeg ble interessert i å finne de eksakte reglene rundt dette, og her er noe jeg fant:
Byggesaksforskriften sier om tiltak som er fritatt for søknadsplikt:
"Mindre fylling eller planering av terreng. Tiltaket må uansett ikke føre til mer enn 3,0 m avvik fra opprinnelig terrengnivå i spredtbygd strøk, eller 1,5 m avvik fra opprinnelig terrengnivå i tettbygd strøk. På eiendom for rekke- eller kjedehus o.l. med tett bebyggelse må avviket ikke være mer enn 0,5 m fra opprinnelig terrengnivå. Avstand fra fyllingsfoten til nabogrense må være minst 2,0 m. Endringer i terreng må ikke hindre sikten i frisiktsoner mot vei"

Signatur

  (trådstarter)
   #8
 234     0
Interessant, men ved tanke på at jeg dette er mellom to eneboliger, det er spredt bebyggelse og det ikke vil bli noen endring av terrenget. Vil da bli søkepliktig?
Var ikke helt lett denne, men det er derfor vi har dette forumet. :-)
Takker for alle gode innspill!
  (trådstarter)
   #9
 234     1
Jeg tenker at det er jo tillat å bygge parkeringsplass helt inntil nabo grensen. Så da det vel heller ikke noe problem å bygge en vei som kun en husstand vil nytte?
   #10
 297     0
Ta en telefon til Plan og Utbygging i kommunen du skal opparbeide veien i, og du får svar om det er søknadspliktig og hvor langt unna naboens eiendom du kan plassere veien din . Her på forumet kan man få mange forskjellige svar da folk bor i forskjellige kommuner og av og til kan de praktisere forskjellige med henhold til byggetilatelser.