71    3    1  

Mønehøyde formel?

 4     0
Hei,

Jeg har googlet meg grønn, men jeg er fortsatt veldig usikker på hvordan jeg finner mønehøyude. Har tegnet driftsbygning selv,og den har 3,5 m gesimshøyde, og 27 grader takvinkel. Bredden på bygningen er 8,3. Etter hva jeg har kommet frem til blir mønehøyden 5,7 m. Kan noen si meg om dette er riktig, eller jeg er helt på bærtur ? Vet forresten jeg må se an terrenget, men dette er flatt Smile

   #1
 21 697     Akershus     1
Om en ikke regner på millimeteren, men etter gammel tømrerlære:

27 graders tak er et 2:1 tak. Dvs, en går to inn og 1 rett opp. Da blir taket 27 grader. Vanlige takvinkler som 22 grader, 27, 34 er basert på slike enkle tall. 45 er veldig enkel, 1 inn og 1 opp.

I ditt tilfelle blir høyden over gesimsen: 8,3/2/2= 2,1 m
Med gesimshøyde 3,5+2,1=5,6
I tillegg må en se på og legge til tykkelsen av selve taket med sperrer.
Signatur
   #3
 21 697     Akershus     0
Nå tok jeg vel litt feil her. Gesimshøyden er opp til der ytre veggliv krysser ytre takflate regnet fra gjennomsnitlig terreng. Tykkelse på taket inngår derfor ikke og mønehøyden blir 5,6 over ferdig planert terreng.
Signatur