#11
 521     Bærum     0
Som nabo ville jeg foretrekt å få varsel i hånden face-to-face. Gi gjerne nabo noen dager før du går tilbake og får en signatur. Å sende rekommandere skulle være unødvendig med mindre nabo ikke vil signere.

Ja, å få varsel om rekommandert sending gjør jo litt at man får piggene fort ut! Dessuten synes jeg det er irriterende å dra til posten for å hente et papir når naboen like gjerne kunne gitt meg deg i hånda!

Husk også at signaturen du skal få primært er for at naboen har mottatt varselet, ikke at de godkjenner eller ikke har merknader (selv om de også kan angi dette). Det er jo også noe som er greit å si når man prater, slik at de ikke føler at de er presset til noe.

   #12
 21 712     Akershus     0
Er en pliktig til å lese Altinn? Dvs ha bankID, kunne bruke det, ha utstyr for å koble seg opp, følge med?
Informasjon på Altinn utelukker en lang rekke personer. Når en person dør, blir vedkommendes Altinn-konto sperret for innsyn. Pårørende får ikke vite noe som helst om hva som har foregått eller sendt der.
Signatur
TSt
   #13
 10 371     0
De som sender får kvittering på at det er lest. Så hvis avsender ikke får kvittering i løpet av en tid så sender avsender dette på annen måte.
   #14
 67     0
Man mottar viktig informasjon på Altinn , det er ingen plikt å lese noe der men det er ofte veldig lurt. Det er en liten andel av befolkningen som har reservert seg mot å motta informasjon fra Altinn. I de tilfeller mottar man en papirutgave i tillegg. Personer som ikke er selv istand til å håndere informasjonen har verge. Pårørende har ikke hjemmel til å se denne private informasjonen med mindre de er verge. Ved dødsfall kan man sikkert kreve å få saksinnsyn i enkeltdokumenter ved spesielle tilfeller
TSt
   #15
 10 371     0
Det er riktig at bankid forsvinner så de som har hatt fullmakt også til å bruke det får også problemer med å hente ut.
HSt
   #16
 29 974     Lillestrøm kommune     0
Jeg har fått 2 Altinn nabovarsler gjennom tiden det var ca 1km til den ene og ca 400m og 3 kvartal til den andre så jeg vet ikke hva som går galt når de sender den ut på denne måten

   #17
 67     0
Det er en manuell jobb, noen velger å sende til for mange enn for få. Også er det lurt å sende til de man ikke direkte grenser til men som er på andre siden av en større vei eller vann

   #18
 67     0
Ved tunnellarbeid og annen større arbeid som toglinjer og motorveier får mange varsler som ikke grenser til , kanskje fordi det må tas grunnprøver av eiendommer som er et stykke unna for eksempel eller andre ting. det er som regel kjekt å få vite for mye enn for lite
   #19
 3 202     Asker     2
Ville helt klart gått inn til nabo selv. Mange naboer er ikke kjent med reglene og lager derfor støy som kan koste deg mye penger. Det viktigste å formidle er hvorvidt bygget er innenfor alle krav eller har dispensasjoner. Dersom sistnevnte bør du da med deg informasjon som viser hvordan dette evt påvirker/ikke påvirker nabo.

Er også smart at du forklarer prosessen dersom de mot formodning har innvendinger. De skal jo til søker, og søker skal besvare dem opp mot kommunen. Det er viktig å på en hyggelig måte tydeliggjøre at dersom man er innenfor alle regler fra pbl eller reguleringsplan, så vil ikke typisk nabo ha noe å klage på. F.eks vil ikke estetiske ting være noe man kan klage på. Ting man kan klage på er f.eks høyde, avstand etc, dersom disse IKKE er innenfor krav.

Til mine naboer sa jeg også at jeg kom innom om et par dager, så kunne vi ta alle spørsmål da, dersom de hadde noen. En nabo trengte jeg avstandserklæring, og valgte da å bli enig med nabo om at de skulle snakke litt med sine barn først, da de er godt oppi årene. Dette fjerner alle evt problemer og klager senere.
Signatur
   #20
 529     Oslo     1
Rekommanderte sendinger er det dyreste med mindre man man har maks tre naboer. Man er ikke mer pliktig å sjekke Altinn enn man er å hente en rekommandert sending på posten, men da frasier man seg retten til å komme med nabomerknader.

Den som søker er selv ansvarlig for å velge hvilke naboeiendommer som varsles, men siden ikke alle har helt kontroll på definisjonen av gjenboere skjer det av og til at flere enn nødvendig får varsel.

Kan være tilfeller hvor det er tungvint å fly rundt til naboene så hvis det er et enkelt prosjekt hvor det ikke er noen fare for innvendinger eller misnøye fra naboer så synes jeg Norkart sin løsning er veldig praktisk. Ofte har kommunen/fylkeskommunen/Vegvesenet også eiendommer i nærheten som må varsles uansett.

Er det fare for mistolkninger eller misnøye blant naboer er jeg enige med de andre her at det beste er å stikke innom og forklare prosjektet ordentlig. Da er det to ting de kan signere på. Det ene er at de har mottatt varselet. Dette erstatter da rekommandert sending eller varsling via Altinn. Er du heldig får de også til å signere at de ikke har noen merknader til tiltaket. Da gjerne etter noen dager, som nevnt her, siden det ikke ville være særlig lurt å ta en slik beslutning på stående fot.
Signatur