1 730    9    0  

Nybygg: krav til universell utforming/tilgjengelig boenhet

 55     0
Hei alle sammen,

Etter mye usikkerhet rundt krav til universell utforming og tilgjengelig boenhet, så blir jeg nødt til å spørre forumet om hjelp(!).

Vi bygger for øyeblikket enebolig med tilhørende utleieenhet og er i relativt heftig diskusjon med arkitekten hvorvidt universell utforming gjelder for hoveddelen av eneboligen. Vi (tror vi) er klare over at kravene gjelder for utleieenheten, med tanke på at denne er på ett plan og har alle "hovedfunksjoner" på dette planet. Inngangen til denne enheten er forøvrig ikke på bakkeplan, men på et lavere nivå på tomta som krever bruk av trapp (relativt skrå tomt). Trykk her for bilde av inngangspartiet. 

Spørsmålet er om dette gjelder for resten av eneboligen. Arkitekten mener at det skal være snusirkel (som gjør at vi, på tegningen, ikke har plass til badekar), brede passasjer og servant uten underskap på hovedbadet (for at rullestolbrukere skal komme under med bena), som ligger i 1. etasje (inngangsparti). Utifra hva jeg kan lese av regler, så ser jeg ingen grunn til at hoveddelen skal måtte følge disse kravene, selv om vi legger til rette for noen av de. På først plan finnes det; soverom, bad og teknisk rom, mens andre plan har kjøkken og stue.

Er det noen som hjelpe oss med å redegjøre for hva som faktisk gjelder her, og hvor

Setter stor pris på all hjelp, og spesielt om det kan dokumenteres slik at dette er noe jeg kan sende direkte til arkiktekten!

   #1
 239     Oslo     0
Utleiedelen deres vil aldri i verden bli tilgjengelig i forskriftens forstand.
Henvis til unntaksregelen i TEK10 § 8-6, 1. ledd.

For hoveddelen er gjelder at alle hovedfunksjoner (stue, soverom, kjøkken bad, toalett) skal være på inngangsplanet for at kravet om tilgjengelighet skal tre inn. Dog, man kan ikke prosjektere seg bort fra kravet ved å kalle rom for "bod", "teknisk" osv.

Et bad skal være tilgjengelig, TEK10 § 12-9, men det er ikke et krav at det skal være på inngangsplanet. Forskriften anbefaler at det legges på planet med hovedfunksjonene.
Signatur
  (trådstarter)
   #2
 55     0
Utleiedelen deres vil aldri i verden bli tilgjengelig i forskriftens forstand.
Henvis til unntaksregelen i TEK10 § 8-6, 1. ledd.

For hoveddelen er gjelder at alle hovedfunksjoner (stue, soverom, kjøkken bad, toalett) skal være på inngangsplanet for at kravet om tilgjengelighet skal tre inn. Dog, man kan ikke prosjektere seg bort fra kravet ved å kalle rom for "bod", "teknisk" osv.

Et bad skal være tilgjengelig, TEK10 § 12-9, men det er ikke et krav at det skal være på inngangsplanet. Forskriften anbefaler at det legges på planet med hovedfunksjonene.


Takk for innspill!

Betyr dette at utleieenheten vil kunne få fritak for krav til tilgjengelighet, eller betyr det at vi må tilrettelegge på annen måte ned til inngangen til utleieenheten?

Huset er allerede delvis oppført, så vi kan ikke prosjektere oss ut av noe - det er for sent! Hoveddelen av separat stue og kjøkken i annen etasje. "Teknisk rom" er et våtrom som skal inneholde tekniske enheter og også fungere som vaskerom. Grunnen til at jeg spør om dette er for å vite hva kravene til en ferdigattest er. Jeg vil ikke innrede ferdig badene f.eks., for å i etterkant måtte demontere og rive deler av de for å få det godkjent av kommunen.

Det du sier er at ett av badene våre må ha snusirkel, fri passasjebredde, trinnfri dusjsone og mulighet for feste av utstyr på vegg i dusj- og toalettsone (§ 12-9. Bad og toalett, 1. ledd)?
Ebe
   #3
 4 452     Vestlandet     0
Det er ikke krav til universell utforming i boliger, det er krav til tilgjengelig bolig. Trodde ikke det var krav om vask uten underskap i boliger, trodde dette var et UU-krav.
Signatur
   #4
 239     Oslo     0
Betyr dette at utleieenheten vil kunne få fritak for krav til tilgjengelighet, eller betyr det at vi må tilrettelegge på annen måte ned til inngangen til utleieenheten?

Det du sier er at ett av badene våre må ha snusirkel, fri passasjebredde, trinnfri dusjsone og mulighet for feste av utstyr på vegg i dusj- og toalettsone (§ 12-9. Bad og toalett, 1. ledd)?


Utleieenheten vil kunne få fritak fra krav om tilgjengelighet. Normalt så er jo det et innspill i søknad om rammetillatelsen. Det virker ikke helt gjennomprosjektert å komme med slikt ifm ferdigattest. Det er et fravik fra TEK og skal vurderes av kommunen.

§12-9, 1. ledd a-c beskriver kravene til ett av badene i boenhet uavhengig om boenheten ellers er tilgjengelig eller ikke.

Enig med Ebe at det ikke er krav til adkomst med rullestol under servant i et tilgjengelig bad. Det er nevnt i §12-9, 2 ledd som omhandler bad med krav til universell utforming og gjelder ikke vanlige boenheter
Signatur
   #5
 5 333     Tromsø     0
Det er ikke krav til universell utforming i boliger, det er krav til tilgjengelig bolig. Trodde ikke det var krav om vask uten underskap i boliger, trodde dette var et UU-krav.

Slik har jeg også forstått det. Dersom det er plass til snusirkelen etter ominnredning dersom behovet skulle oppstå er det ikke noe i veien for å nå montere badekar og underskap under vask selv om disse spiser av rullestolens vendekrets. Dette er jo ting som kan fjernes dersom man seinere må gjøre tilpasning til bevegelseshemmede.
Signatur
   #6
 239     Oslo     0
Dette er feil. Snusirkelen skal være på plass uten "ominnredning" ihht forskriften.
Snusirkelen kan gå under servant dersom ingen deler (i sirkelomfanget) på servanten er lavere enn 0,67 cm over gulv.

Forskriften er klar på at det ikke bare er for tilpasning til rullestol, men også f eks gåstoler, små barn som trenger hjelp og muliggjøre plass til stellebord osv. Det er åpenbart at forskriftskravet også er ment å hindre at bad bygges upraktisk små.
Signatur
HSt
   #7
 31 921     Lillestrøm kommune     0
Men er det ikke et unntak for hus der tilkomst ikke er egnet eller hovedfunksjon ikke er på inngangsplan ?

Så kan det kanskje være et spørsmål om en har planlagt et hus som en ikke ønsker skal møte disse kravene ?

Hørte eller om byggefelt der rekkverk til trapp gikk på rundgang for å få ferdigattest (krav til rekkverk på 2 sider).

Ebe
   #8
 4 452     Vestlandet     0
Det er unntak for de generelle kravene til tilgjengelig boenhet, med tror "bad-kravet" allikevel gjelder i alle boliger.
Signatur
   #9
 873     Bergen     0
Det er unntak for de generelle kravene til tilgjengelig boenhet, med tror "bad-kravet" allikevel gjelder i alle boliger.


Litt uklart fortsatt;)

Det står her:

"Dersom det ikke er en selvstendig boenhet, er det tilstrekkelig med at bad og toalett er tilgjengelig i huset hybelen befinner seg i."

ref: https://www.husleie.no/ressurser/artikler-om-boligutleie/regler-for-ulike-leieobjekter

Det trenger ikke være en hybel. Så lenge boenheten er uselvstendig og befinner seg i et hus med et bad som oppfyller krav til tilgjengelighet, så er det OK Corral.

Så hvis man har et hus med 1 selvstendig boenhet og 3 uselvstendige boenheter, så er det bare 1 av boenhetenes bad som trenger å oppfylle kravene om tilgjengelighet.