841    4    1  

Nye Byggeregler 2020

 3     0
Regjeringen har hatt høring på enda enklere byggeregler/større rom i søknadsfritak. 
Blant annet ville de at man skal kunne bygge på 15kvm som ikke bare er bod, men også kan brukes til opphold uten å måtte søke på forhånd 

https://dibk.no/om-oss/Nyhetsarkiv/regjeringen-foreslar-at-det-skal-bli-enklere-og-billigere-a-bygge-terrasser-og-tilbygg/

Jeg leste gjennom en god del av dokumentene som var tilknyttet høringen, og det virket som de fleste var veldig positive til dette fra selskaper til kommunerepresentanter.

 Høringsfrist: 12. oktober 2020Dette er jo allerede en stund siden, så jeg lurte på om noen vet om dette har blitt avgjort og når det blir offisielt?

   #1
 67     0
Det er umulig å si eksakt, men til eksempel så gikk det 4,5 mnd fra TEK17 var på høring til den ble vedtatt/i kraft. Alt fra noen måneder til ett år.

Det er riktig at mange har sendt inn høringssvar, men de fleste forvaltningsorganene er skeptiske. Sendte selv inn et høringssvar, men etter min mening er det både gode og dårlige sider ved denne endringen. Vi får se hva som blir vedtatt.
  (trådstarter)
   #2
 3     0
Litt interessert i å høre hva du mener om de positive og negative sidene. Kan du dele her?
   #3
 67     0
Litt interessert i å høre hva du mener om de positive og negative sidene. Kan du dele her?

Det er fint at man kan selv kan få mer styring over hva man kan bygge på sin egen eiendom, og at departementet ser at det er lurt å åpne mer opp for lure tekniske løsninger for å øke bokvaliteten på eiendommer. Det er også veldig bra at hva som er frittliggende endelig blir konkret definert.

Kritikken min er i hovedsak rettet mot terrassene. Intensjonen er sannsynligvis god, men fra et arkitekturfaglig ståsted er jeg i stor tvil om at et ytterligere frislipp på bonanza av impregnert treverk medfører bedre uteområder, og penere bygg. Snarere tvert i mot.

Selv om det er min personlige estetiske mening, ser jeg større utfordringer i det forvaltningsmessige. Sånn ordlyden er formulert nå, er det ikke anledning til å benytte seg av unntaket for terrasser ved nyoppføring. Det vil si at for de som bygger nye hus, må de i prinsippet føre opp dette etter at boligen har fått ferdigattest. Det er også mange ullne formuleringer, som f.eks. at terrassen skal være 1m over  ferdig planert terreng. Hvilket terreng? Gjennomsnittlig planert, høyeste punkt, laveste punkt? Det åpner opp for enorm tvil. Å unnta det fra utnyttelse er også noe som i mine øyne totalt sett vil føre til mer nabokrangling, ulovligheter, og misnøye med systemet. Hvorfor er det greit å føre opp en terrasse på 1,0m over terreng, mens en underjordisk bygning som i teorien ser -helt- lik ut vil påvirke utnyttelsen? Jeg tviler på at Ola Nordmann ser meningen i dette, når det blir satt på spissen.

I mine øyne fremstår dette mer som enda en "forenkling" som i praksis blir en forverring. De burde heller gjort om selve loven, fremfor å lage enda ett unntak.

Høringsuttalelsen fra PBE i Oslo synes jeg oppsummerer det godt.
  (trådstarter)
   #4
 3     1
Interessante betraktninger. Jobber selv med visualiseringsprogramvare til byggeprosjekter med hensikt å redusere misforståelser og forsinkelser. Har faktisk hatt PBE som kunde. Så det er interessant å se hvor mange kilder til feiltolkninger og potensielt misbruk som kan oppstå i diverse forsøk på å forenkle lover og regler. Rent personlig så håper jeg veldig på at jeg vil kunne bygge på 15kvm til bruk som soverom.