1 652    5    2  

Påvirker en lav støttemur/hagemur utnyttelsesgraden på en tomt

 388     Bergen     0
Hei, har satt opp en lav hagemur/støttemur i en skråning for å bremse litt på jord som raser ned mot husvegg når det regner, men har blitt oppmerksom på at utnyttelsesgrad er et viktig moment ved bruken av en tomt.

Vet f.eks at en lav plattning som ligger på bakken ikke berører utnyttelsesgrad, mens en høy veranda derimot gjør det.

Men, spørsmålet er da igjen: Virker en lav støttemur inn på utnyttelsesgraden på en tomt?

  (trådstarter)
   #2
 388     Bergen     0
Ja det er greit nok, men en støttemur kan jo være litt større enn det:

http://www.dibk.no/no/BYGGEREGLER/Nyheter-byggeregler/forenklinger-i-byggesaksforskriften-fra-1.-juli/
Mindre støttemur
Mindre støttemurer (forstøtningsmurer) med høyde inntil 1,0 meter og avstand fra nabogrense på minst 1,0 meter. I tillegg kan støttemur på inntil 1,5 meter oppføres uten søknad hvor avstand til nabogrense er minst 4,0 meter.
   #3
 3 412     Akershus     2
Utnyttelsesgraden er stort sett bebygd areal delt på tomtestørrelse. Regjeringen har fortalt oss hva "bebygd areal" betyr:

Med bakgrunn i TEK10 og NS 3940 :2012 skal
følgende medregnes i bebygd areal (BYA):

§ det areal som bygningen opptar av terrenget

§ åpent overbygd areal

§ utkragede bygningsdeler med fri høyde over terreng mindre enn 5 m

§ konstruksjoner og bygningsdeler som stikker mer enn 0,5 m over terrengets gjennomsnittsnivå rundt konstruksjonen/bygningsdelen skal medregnes i bebygd areal (BYA). Det er kun den del av konstruksjonen/bygningsdelen som stikker mer enn 0,5 m over terrengets gjennomsnittsnivå som medregnes. Slike konstruksjoner og bygningsdeler kan være terrasse, utvendig trapp, svømmebasseng, plan delvis under terreng o.l.

§ parkeringsareal


https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kmd/boby/grad_av_utnytting.pdf

En søt liten støttemur som bare holder jord på plass og ikke er del av noen bygning eller definerer en parkeringsplass, vil da ikke komme inn under noen av disse punktene, vil ikke telle med i bebygd areal, og vil ikke påvirke utnyttelsesgraden.

Berlinmuren var nok en "bygning". En liten støttemur er ikke noen "bygning".Signatur
   #5
 587     Bergen     0
Jeg har en 1m høy mur rundt huset som er 300mm tykk. Regnes den med i BYA?;) Kan ikke si at jeg er sikker her.