(trådstarter)
   #11
 537     0

Har du søkt om riving så er det vel riving?


Forrige eier søkte om riving. Han hadde tenkt til å rive hele huset.

Ting blir litt enklere om jeg slipper å søke om ansvarsrett og overdragelse av ansvarsrett + avfallsplan.
Ser for meg at jeg da bare kan rive uten masse papirarbeid.
Det blir nok av når det skal bygges et helt nytt hus senere...
Signatur

  (trådstarter)
   #12
 537     0

Ring brannvesnet og spør om de har lyst på øvelse  ;D


Har forhørt meg litt om dette også, problemet er a t da sitter du igjen med en en del kubikk masse som må behandles som spesialavfall.

I tillegg blir det vanskelig å bare brenne tak og kledning og la tømmerkassa stå igjen  Wink
Signatur
   #13
 1 027     0


Har du søkt om riving så er det vel riving?


Forrige eier søkte om riving. Han hadde tenkt til å rive hele huset.OK, men da skal jo ikke du rive, ergo så søker du på nytt om påbygg/tilbygg og spesifiserer at rivingen ikke vil bli utført. Enkleste er vel å ta en prat med saksbehandler?
   #14
 35     Brumunddal     0
Vi har gjort dette, søkt om ansvarsrett på meg som selvbygger og avlevert avfallsplan.
Det var ingen store problemer med dette.
Vi også fant en mal på avfallsplan og fyllte denne ut etter standarder i forhold til kvm, samt "fingeren i været" metoden ;)
Da det var gamle hus det var snakk om så var det egentlig bare tremasse, restavfall og stål som vi trengte og beregne.
Er ikke så veldig viktig i all den tid du må korrigere ved endt arbeid og sluttrapport allikevel.
Vet ikke helt hvordan en slik sluttrapport skal se ut, men regner med at jeg tar med kvitteringene fra deponeringsplass, søknadsskjema korrigert i forhold til levert mengde samt skriver en egen "rapport" i brevsform. Ser ut til at dette er "standarden" hvis jeg søker på andre rivesaker til behandling i kommunen vår.

Signatur
  (trådstarter)
   #15
 537     0
Hmm.

Fant dette i TEK 10:

"§ 9-6. Avfallsplan

(1) For følgende tiltak skal det i en avfallsplan gjøres rede for planlagt håndtering av avfall fordelt på ulike avfallstyper og -mengder:

a) oppføring, tilbygging, påbygging og underbygging av bygning dersom tiltaket overskrider 300 m2 BRA 
b) vesentlig endring, herunder fasadeendring, eller vesentlig reparasjon av bygning dersom tiltaket berører del av bygning som overskrider 100 m2 BRA 
c) riving av bygning eller del av bygning som overskrider 100 m2 BRA 
d) oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging, endring eller riving av konstruksjoner og anlegg dersom tiltaket genererer over 10 tonn bygge- og rivningsavfall. 

(2) Tiltak som berører flere bygninger, konstruksjoner eller anlegg skal vurderes under ett. "

Hvis jeg tolker punkt c) riktig, så fortsår jeg det slik at det ikke er krav om avfallsplan på riving av bygninger på under 100 m2 BRA.

Kan vel ikke tolkes på noen andre måter det?
Signatur
   #16
 1 027     0
Blir fort 10 tonn avfall da; det huset vi rev var noe slikt som 130m² BRA, bindingsverk med "isolasjon" av tømmer (kalles ofte "stubbhus" her oppe). Fjernet alt av vinduer, dører, innvendig panel (ved...), isolasjon, sorterte ut skorsteinen. endte opp med å levere 28 tonn.

Har ikke regnet på hvor mye avfall jeg har levert nå i byggeperioden, tipper rundt 3 tonn. Igejn-alt som er OK til ved utsortert, saget opp og hivd i vedbua.

Tips-kjøp en vedkappsag:-)