219    5    0  

Selvbyggeransvar for bygg med varig opphold

 170     Trøndelag     0
Jeg skal sette opp ett bygg i forbindelse med min eksiserende fritidsbolig. Bygget er 50m2 og er tegnet med soverom og kjøkken, m.a.o. varig opphold.
Har søkt til kommunen og fått mangel brev med merknaden nedenfor. 
(Jeg er bygningsingeniør med bred bakkgrunn og jobbet som snekker, så den biten skulle være grei.)

Er det en måte jeg kan stå som ansvarlig for et bygg til varig oppold (hytte)?

Brevet fra kommunen:
 
Kommunen viser til søknad om tillatelse til tiltak. 
Tiltaket må belegges med ansvar, med mindre man søker som selvbygger. 
Skjema til selvbyggeransvar, finner du her: 
https://dibk.no/globalassets/blanketter_utfyllbare/alle-blanketter/5184-soknad-om-personlig-ansvarsrett-som-selvbygger_2017.pdf 
For å få godkjent selvbyggeransvar, må man kunne vise til byggteknisk kompetanse eller erfaring. 

Tiltaket vurderes til å være et frittliggende bygg som er ment til boligformål. Et frittliggende bygg man kan stå som søker for selv, skal ikke benyttes til beboelse. Dette innebærer at tiltaket ikke kan benyttes til overnatting. Eksempel på tiltak man kan søke uten ansvarsrett, er garasje/verksted/anneks for personopphold på dagtid/utstillingslokale. 

   #1
 2 480     0
Du får prøve å søke om ansvarsrett på det angitte skjemaet, og skrive det du skriver her, altså bygningsingeniør med erfaring fra snekkerarbeid, fortrinnsvis utdype det litt, og se hva svaret blir...
HSt
   #2
 29 721     Lillestrøm kommune     0
Du har jo søkt feil når du ikke søkte som selvbygger

Så blir de sikkert litt usikre når de mener at du burde klart å søke riktig hvis du skulle være selvbygger
   #3
 74     0
Du kan søke om alle ansvarsretter selv, men det blir papirsøknad, da de nye elektroniske ikke støtter selvbygger. Eneste ekstra er eventuelt uavhengig kontroll.
HSt
   #4
 29 721     Lillestrøm kommune     0
Var en som fortalte at nå var der en elektronisk søkeside som nå taklet selvbygger, men jeg husker ikke detaljene og har ikke verifisert det selv
TSt
   #5
 10 231     0
En av løsningene er Ebyggesok.no men har heller ikke forsøkt det enda.