88    5    0  

Sende disp til Bymiljøetaten eller Plan og Bygningsetaten?

 667     0
Hei,

Jeg er midt i en prosess med å søke om å få oppført en garasje i Bergen nært en kommunal vei.
Opprinnelig planlagte jeg garasjen 6m (inkl takutstikk) fra midtlinje på vei.

Disp-søknad ble sendt via Statens Vegvesen sine sider, som igjen sendte denne til Bymiljøetaten pga det er kommunal vei.

Nå fikk jeg svar om at de egentlig ønsker å stenge min avkjørsel pga de vil lage en sykkelvei her. 
Samtidig skriver de at hvis jeg ønsker å søke om disp for å bygge så må garasjen flyttes inn 2m på tomten, slik at det blir plass til en eventuell sykkelvei.
Det står forøvrig ikke om stenging av avkjørsel frafaller om jeg velger dette... Jeg kan da ikke bruke nesten 1.000.000 på omfattende opparbeiding av tomt og bygging av garasje, og vips så stenger de avkjørselen om 10 år.

Jeg trodde jeg "søkte" om disp ved å sende inn denne "dispsøknaden" nå. Men de skriver at jeg kan velge å søke.

Sender jeg denne til Plan og Bygningsetaten sammen med garasjesøknad? Så kan Bymiljøetaten atter en gang se på den og vurdere om den skal godkjennes?
Eller sender jeg et svar tilbake direkte til avsender i Bymiljøetaten om jeg velger å godta eller ei?

TSt
   #1
 10 349     0
Søknaden skal nok gp via Plan og byggningetaten. Men du må jo flytte den slik de skriver hvis du skal få dette.
Det kan hende at det blir slik kombinert bolig vei / sykkelsti dvs de sannerer f.eks. 2/3 deler av innkjøringene. Hvis det er en ny avkjørsel du trenger for garasjen kan det derimot være litt farefult. En del steder tillater de garasje nærmere hvis den ligger i parallell med veien. Dette fordi en da kan ordne seg slik at en ikke trenger å rygge ut på veien.
   #2
 67     0
Vegloven forvaltes ofte av byggesaksmyndigheten, iallefall den delen som regulerer avstand. Som nevnt over, denne skal nok til Plan- og bygningsetaten. Disse pleier ofte å forhøre seg med de som drifter veien, for å forsikre seg at dispensasjon kan gis. Så jeg ville nok hørt på de og flyttet garasjen før du søkte disp, hvis du er interessert i å få den innvilget.
  (trådstarter)
   #3
 667     0
Da blir det nok plan og bygningsetaten som avgjør denne saken.
Eksisterende garasje er 90 grader på kommunal vei og man må rygge rett ut i trafikken. Det er litt uheldig. Den nye er parallell med veien og gir god snuplass for bil på egen tomt. God sikt er det også i begge retninger.

Det jeg synes er litt skummelt er følgende som er markert med gult:

Sende disp til Bymiljøetaten eller Plan og Bygningsetaten? - dd7e78a7a7014062b92781b5611738b0.png - tipetu

De kan da ikke akseptere ny garasje der, og jeg bruker en formue på dette, for så å velge å stenge avkjørselen "en gang i framtiden"?
Hva er det de egentlig mener her?

Tilkomstveien på andre siden av tomten er en liten smal vei til noen rekkehus. Det vil være helt bakvendtland om jeg skulle måtte ende opp her.


TSt
   #4
 10 349     0
De stiller krav om frisikt soner i tillegg så dvs den kan ikke ligge ut om den fremtidige sykkelstien, må våre sikt på yttersiden. I tillegg må en ha god plass til brøyting hvis ikke vil garasje bli skadet. I min vei har noen satt opp gjerde som er for nærme veien og det resulterer i at stolpene brekker av snømåking. Er det regulert noe avkjøring og dette er ikke der du ønsker nå er det iallefall fare for at en må endre. I et bolig felt i nabolaget har de stengt utkjøringer mot hovedvei slik at de som har garasje her må kjøre gjennom hagen først for så å kjøre tilbake inn i garasjen.
  (trådstarter)
   #5
 667     0
Avkjørselen har vært der siden 1958 og man kan ikke komme seg til denne plassen på andre måter en kun her.
Frisikt er absolutt ingen problem. Veien er relativt slak og en garasje i parallell vil tilfredsstille frisikt kravet på 20m i begge retninger.

Det er forøvrig en utbygger som vil rive 3 boliger og bygge leiligheter på andre siden av gaten. De sier at de kan gå med på å betale sykkelvei på sin side. Hvis det blir tilfellet så mener jeg at mine sykkelvei krav forsvinner. Hva skal man med en sykkelvei på hver side på denne lille kommunale veien.
NB det er forøvrig nesten ingen syklister her og det dukker opp noen gående i ny og ne.