27 192    10    12  

Sette opp støttemur på tomtegrensen

 16     3
Har en skrående tomt, og ønsker å utnytte tomten mest mulig. Jeg vil da sette opp en støøemur så nærme som mulig. Muren blir ca. 1-1,5 m høy. Jeg har lest litt på kommunens side,  og andre steder. Virker som det i utgangspunktet er totaltforbudt med noe slik på grensa, og egentlig bør dette gjøres min 4 m fra grensa.

Dersom naboen ikke har noe i mot muren, vil kommunen da måtte si det er greit? Eller er regler regler, uansett om naboen ikke bryr seg?

   #1
 5 333     Tromsø     2
Reglene er greie, det kan søkes dispensasjon, men jeg ville ikke satse på at det er noe man vil få i dette tilfellet, uansett om naboen samtykker.

Fire meter fra grensa kan du endre terrenget med inntil 1,5 meter uten å søke. (I svært tett bebyggelse som rekkehus kan grensa være 0,5 m terrengendring.) Du kan endre terrenget og sette opp støttemur nærmere grensa etter søknad med nabovarsel, men det vil fortsatt være et krav at hele terrengendringen skjer inne på din tomt, og en 1,5 m høy støttemur blir sannsynligvis krevd satt opp 1,5 meter inne på din tomt.

Og det er ganske fornuftig. Fyllinger siger, støttemurer har lett for å få slagside. Muren din bør ikke kunne rase inn på naboens tomt, og du bør ha plass til å vedlikeholde den uten å jobbe på naboens tomt.
Signatur
   #3
 4 110     Akershus (Follo)     1
Nå er det jo mange år siden, men jeg hadde ingen problem med dette. Bare leverte inn søknad m. nabovarsel og fikk den innvilget. Gravde, støpte fundament, stablet og bakfylte selv.

Tegningene jeg leverte inn inkluderte tversnitt av mur med fundament og bakfylling. Tegningen var stort sett en kopi av tegning fra betongsteinens leverandør.
Signatur
   #4
 22 879     Akershus     1

Nå er det jo mange år siden,....


Er vel det som er noe av problemet: nå kreves gjerne en 8-10 sertifikater fra en ansvarlig, en som legger ned firmaet eller går konkurs. Da er "ingen"  ansvarlig og naboen, som fikk muren i fanget, sitter med problemet.
Signatur
   #5
 396     Landet     1
Låner denne tråden litt.

Jeg lurer nemlig på en ting, kan jeg sette opp 50cm med jernbanesviller 10cm inn på min tomt med eller uten naboens samtykke ?
Eller MÅ  jeg ha jernbanesvillene 2.5m inn på min tomt ?

Det vil jo etter min mening bli bra for oss begge å få skilt tomtene på en pen måte ?
Signatur
   #6
 22 879     Akershus     0
Er jernbanesviller (kreosot) fortsatt tillatt?
Signatur

   #8
 396     Landet     1
så det er det bare å kaste ? Mange som selger på finn, har selv endel som jeg hadde tenkt å bruke

EDiT: de jeg har har vært brukt til bruer på en gård, men regner med de er laget av det samme ?
Signatur
  (trådstarter)
   #9
 16     1
Har invitert et par firma med sentral godkjenning for ansvarsrett til å gi tilbud.
Har jeg forstått det riktig at et firma med slik godkjenning må stå ansvarlig?

En forutsettning for jobben er at søknaden blir godkjent. Om den skulle bli avslått er det vel rett og rimelig at jeg betaler for søknaden. Hva er en fair pris på dette?
   #10
 10 486     Akershus     0
Ting som inneholder kreosot er spesialavfall, og det er regler for hvor de skal brukes. F.eks. ikke tillatt i hager. De som selger dette på finn legger gjerne med en bitteliten tekst om "restriksjoner på bruk" eller liknende, og håper at ingen bryr seg. Jeg har anmeldt et par slike (uten advarsel) til finn, men de bryr seg selvsagt ikke de heller. Det samme gjelder hvis man rapporterer forsøk på svindel, f.eks. biler som er skrudd tilbake osv.
Signatur