116    3    0  

Søknad for garasje der møne er høyere enn 4 meter

 85     0
Har lyst å bygge en garasje som har en totalhøyde på 4,9meter. Forstår det sånt at dette er søknadspliktig. Gjelder fremdeles regelen om 1 meter fra nabo grensen? Er det mye ekstra jobb med en sånn søknad? 

   #1
 62     0
Først og fremst; ta kontakt med din kommune. Bygging er et område med mange lokale varianter, og ofte vil en reguleringsplan toppe andre lokale bestemmelser.
Selve søknaden behøver ikke være så vanskelig; kanskje har din kommune nettbasert søkemulighet? Og det er vanligvis fullt mulig å tegne sjøl på millimeterpapir. Begynn med å lese alt som står om bygging og søknader på din kommunes hjemmesider.
HSt
   #2
 29 955     Lillestrøm kommune     0
Det er en kommuneplan og en reguleringsplan noen andre regler skal ikke finnes.

Med det generelle 1m unntaket følger høydebegrensningen men det er normalt at det går an å søke med 1m avstand men da får jo nabo et nabovarsel og kan klage