107    5    0  

Søknad nabovarsel veg

 260     0
Ett spørsmål. bor i lnf område. 
Har en privat veg som går over tunet mitt som jeg ønsker og legge bakom huset å på dyrka mark som ikke er så bra dyrka mark. Det går ikke å plante gjerdestolper omtrent pga fjellgrunn. Så vokser kun gress der og aldri blitt brukt til annet enn å slippe hester der for å holde det nede. Marka er omtrent helt flat. 

Har 8 beboere som bruker vegen med tinglyst vegrett. 1 fast og 7 fritidsboliger. 

Må jeg søke for å omlegge veien?
Og må jeg sende ut nabovarseler til fritidseiendommer eller er det kun til helårsboligen? 
Og kan de nekte meg dette da all veg og tomt er min? 

HSt
   #1
 29 721     Lillestrøm kommune     0
Du må sikkert ha godkjenning, i tvil om du får det.
HSt
   #3
 29 721     Lillestrøm kommune     0
Er det klassifisert som dyrket mark så er det dette som er problemet.
  (trådstarter)
   #4
 260     0
Er det klassifisert som dyrket mark så er det dette som er problemet.

Jo da. Men om det er udugelig mark. Og ikke brukt på over 30 år. Så burde man kunne argumentere med det.
TSt
   #5
 10 231     0
Måtte ha tillatelse fra fylkeslandbruksstyret for å overta en tomtebit som er svart av høydekoter og isolert innenfor et regulert hyttefelt. Så en må ikke ta noen ting for gitt selv om forholdene i utgangspunktet er dårlige.