165    7    3  

Spørsmål vedrørende dispensasjon i byggesøknader

 3     0

Hei
I tilknytning til en byggesøknad er det gjerne aktuelt med en eller flere dispensasjonssøknader. Hvis du ønsker dispensasjon fra eksempelvis byggehøyde, utnyttelsesgrad, byggegrense og eventuelle kommunale vedtekter i en og samme byggesøknad, er det da mest hensiktsmessig å;

a) Lage én dispensasjonssøknad som omfatter alt dette?
b) Sende separate dispensasjonssøknader for hvert moment?

Er det i visse tilfeller helt nødvendig å dele opp i flere dispensasjonssøknader?

Kjenner dere til om det er varierende praksis på tvers av kommuner i hva de kommuniserer til søker i forkant, der temaet dispensasjon er aktuelt?


På forhånd takk for svar!
RNMC

HSt
   #1
 24 876     Lillestrøm kommune     1
Det viktige er at detaljene om hva du faktisk søker om er klart, jeg var borti et nabovarsel en gang der de ønsket dispensasjon fra høydekrav, men måtte bare melde tilbake at vi anså søknaden som ugyldig så lenge vi ikke hadde noen tall å forholde oss til. Kommunen var enig og sa vi bare kunne se bort fra nabovarselet.
   #2
 3 286     1
I utgangspunktet søker man om et tiltak som kan kreve en eller flere dispensasjoner.

Så hvis huset både er for høyt, for stort og bygget for nærme naboen så krever det ene tiltaket tre dispensasjoner. Ser ikke hvordan du kan dele opp dette, da må du evt først få noe godkjent og så sende endringssøknader senere - med risiko for at totalen ikke blir godkjent.
   #3
 3 286     1
I utgangspunktet søker man om et tiltak som kan kreve en eller flere dispensasjoner.

Så hvis huset både er for høyt, for stort og bygget for nærme naboen så krever det ene tiltaket tre dispensasjoner. Ser ikke hvordan du kan dele opp dette, da må du evt først få noe godkjent og så sende endringssøknader senere - med risiko for at totalen ikke blir godkjent.

Men, mener at alle dispensasjoner skal på eget skjema - ergo en søknad med tre disp skjemaer i ditt tilfelle.
  (trådstarter)
   #4
 3     0
Takk for svar! Oddbjoh - det er akkurat dette jeg lurer på - Ett skjema per lov-/planbestemmelse det søkes disp fra, eller kan alt smelles sammen i én søknad? Jeg har nemlig sett eksempler på begge typer dispensasjonssøknader, hvor begge typer også har blitt tatt til behandling av kommunen. Kan hende en pragmatisk kommune vil godta én dispensasjonssøknad som inneholder flere momenter som en forsendelse, men i praksis behandle det som tre separate dispensasjonssøknader? Angel
   #5
 360     Oslo     0
Tror du misforstår litt. En dispensasjonsøknad er ikke en egen søknad man sender inn eller deler opp. Det er noe som følger med byggesøknaden. I praksis betyr det bare at du legger ved et skriv/vedlegg i rammesøknaden hvor du redegjør for hva du søker om disp fra og hvorfor. Hvis du har sett at det har blitt "delt opp" så har det mest sannsynligvis vært forhold som har blitt glemt i rammesøknaden eller at det har blitt gjort endringer i tilltaket i etterkant som har utløst krav om disp. Ingen kommuner liker at man driver og ettersender dokumenter eller søker om endringer hvis det kan unngås så det er definitivt best å få alt med fra starten av.

En forhåndskonferanse kan gi deg en pekepinn hvor mye slack du kan forvente. Noen kommuner er rause på dispensasjonene mens andre er dritstrenge. Særlig hvis det foreligger nyere eller detaljerte reguleringsplaner.

Men med tanke på antallet dispensasjoner så ville jeg kanskje vurdert å få hjelp fra noen som kan det. Det er en egen kunst å sno seg unna forskrifter og arealplaner og de som jobber med slikt til daglig er som regel gode på det. Når du søker om disp er det to ting du konkret må argumentere for. Det ene er at hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra ikke blir vesentlig tilsidesatt og det andre er at fordelene ved å gi dispensasjon må være klart større enn ulempene. Dette må gjøres for hvert forhold det søkes om disp fra. Dette er fra PBL § 19-2 som du kan lese mer om her.
Signatur
Ebe
   #6
 4 278     Vestlandet     0
Man kan fint sende inn dispensasjonssøknader i forkant for å få avklart dem, så sender man bare med vedtaket når man søker om selve tiltaket. Man må da passe på å ha samme tiltak som når man søkte disp, ellers risikerer man at dispen ikke er gyldig for det endrede tiltaket man søker om.

Ved å dele opp disp i fra tiltaket, kan man få et mindre byggesaksgebyr dersom dispen blir avslått.

Men som andre har nevnt, du burde nok søke de tre dispensasjonene sammen. Spesielt siden de henger så tett sammen.

Kommunene kan forresten ikke bestemme hvordan man velger å søke, selv om mange kommunen både har hatt og har en praksis med å kreve søknader levert på en bestemt måte. Departementet har uttalt at det har ikke kommunene myndighet til.
Signatur
   #7
 360     Oslo     0
Ja, tenkte mer at det ikke er en spesifikk søknad/skjema for dette. Hørtes ut som det var det TS spurte etter. Man kan forhåndssøke om disp men de gangene vi har gjort dette så har kravet til tegningsgrunnlaget vært akkurat samme som for en byggesøknad så det har ikke vært noe å spare på tid og arbeid ihvertfall.

Angående byggesaksgebyr så er det ukjent for meg. Finner ikke noe om dette i prislisten til f.eks. Oslo og Bærum.

Og holde seg på go'fot med saksbehandleren så langt det lar seg gjøre kan være en god idé, uansett hva kommunen formelt kan kreve og ikke kreve Smile Særlig hvis man har en komplisert byggesak. Erfaringsmessig så fører økt "konfliktnivå" til ekstra pirkete saksbehandlere.
Signatur