37 913    19    4  

Støttemur, nabogrense/grense mot kommunal vei

 1 768     Østlandet     1
Har planer om å sette opp en støttemur, og skulle selvsagt hatt den så langt ut mot grensen som mulig. Generellt er støttemurer som er opp til 1 meter høy og har avstand 2m fra nabogrense ikke søknadspliktige, og jeg _kan_ sette muren så langt fra grensen for å slippe søknad.

Men, og jeg tror jeg vet svaret, er grense mot kommunal vei å betrakte som nabogrense, eller er nabogrense kun mellom boligtomter?

   #1
 1 027     0
Mot vei kan du sette opp en mur inntil 0,5meter høy i grenselinjen uten søknad.
  (trådstarter)
   #2
 1 768     Østlandet     1
Hmm, en mulighet kan jo da være å trappe muren, først 0,5m i grenselinjen, så ny 0,5 2 meter fra grenselinjen

Leser forøvrig her: http://www.byggesak.com/temppages/viewDoc.asp?imuid=4&ldocid=3643

Støttemur mot vei med høyde over 1,0 m skal i følge Samferdselsetatens retningslinjer/normer plasseres 1,5 m utenfor regulert veikant.
    Området mellom støttemuren og veien bør beplantes.
    Tiltaket er søknadspliktig  og krever dispensasjon fra avstandsbestemmelsene i vegloven.

Ettersom det er en grøft på nesten 1 meter mellom tomegrensen og selve veikanten, så vil jo en søknad om å plassere muren 1,5 meter fra veikanten kanskje være den enkleste søknaden å få godkjent.
   #3
 5 333     Tromsø     1
Kommunal vei kan være egen eiendom med eget gårds og bruksnummer, eller det kan være en del av din eiendom, med heftelser du må ta hensyn til. Er det regulert inn plass for fortau eller eventuell utvidelse av veien? Parkering langs veien? Snødeponi?

Uansett om det er en nabogrense mellom deg og veien eller ikke, kan det være lurt å snakke med kommunen før du gjør noe.
Signatur
   #4
 652     0
"Vår" kommune vurderte det slik at mur (over 0,5m) mot/langs vei er søknadspliktig og krever dispensasjons fra veglova. Veglova sier at alt innenfor 15m fra vegmidte er ulovlig (dvs. dispensasjonspliktig), så sant det reguleringsplanen for området ikke sier noe annet!

Kort svar: Sjekk med kommunen.
Signatur
   #5
 18     Stjørdal     0
Jeg holder også på med planlegging av støttemur mot kommunal vei. Huset vårt står flere meter høyere enn veien og ligger 9 m fra veien.

"Vår" kommune vurderte det slik at mur (over 0,5m) mot/langs vei er søknadspliktig og krever dispensasjons fra veglova. Veglova sier at alt innenfor 15m fra vegmidte er ulovlig (dvs. dispensasjonspliktig), så sant det reguleringsplanen for området ikke sier noe annet!

Det er riktig at man må ha dispensasjon, noe vi fikk for huset. Skal vi sette opp støttemur, må vi søke på nytt. Uansett, forteller kommunen meg, at vi kan sette opp en mur på max 1m ikke nærmere enn 2m fra veien. Er avstanden til veien over 4m kan vi sette opp en mur på 1,5m.
Mitt tanke er om det er mulig å sette opp flere murer, f.eks. 2 stk på 1m etter hverandre med noen meters mellomrom?

   #10
 18     Stjørdal     0
Ser logikken der.  :D

I mitt tilfelle er det snakk om en kommunal vei som er nedgradert til gang og sykkelvei med kjørerett for beboere og tjeneste til beboerne og kommunale anlegg. Vi er siste huset før det kun er gang og sykkelvei. Det var tidligere en kjørevei, men det er bygget ny vei litt lengre vekk for noen år siden.