#12
 817     Haugesund     0
Hallo Snekker Andersen. Jeg ser på deg hver julaften formiddag  Wink Velkommen til forumet  :D
Nå har vi visst felles avatar, så vi møtes vel igjen utover.

Jeg er nå i nesten samme situasjon som TS bare det at jeg ikke har bygd det ennå, men planlegger ca. 5 m2 glassoverbygg over terrassen men er redd jeg må gjennom papirmølla.

Hva om jeg setter det 1 cm fra husveggen ?

Noen som har ideer om det ?
   #13
 425     0
Til spørsmålet ditt: TEK §4-1 a)
Mindre frittliggende bygning på bebygd eiendom som ikke skal brukes til beboelse. Mønehøyde kan være inntil 3,0 m og gesimshøyde inntil 2,5 m. Verken samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) kan være over 15 m2.

Så dette er helt fritt å sett opp, men kan kun benyttes for én bygning. Med fritt liggende menes så lenge den ikke henger fast. 1 cm fra husvegg skal være helt greit.

Hvor stort tak snakker vi om at du laget? Er det et mindre tak, <15 m², synes jeg dette hørtes urovekkende ut. Hvor godt kan denne naboen se taket ditt? PBL § 20-3 sier:

For følgende tiltak er søknad og tillatelse etter § 20-1 ikke nødvendig dersom disse er i samsvar med plan: a) mindre frittliggende bygning som oppføres på bebygd eiendom, og som ikke kan brukes til beboelse
b) mindre frittliggende byggverk knyttet til drift av jordbruks-, skogbruks- og reindriftsområder
c) mindre tiltak i eksisterende byggverk
d) mindre tiltak utendørs
e) fasadeendring som ikke fører til at bygningens karakter endres, samt tilbakeføring av fasade til tidligere dokumentert utførelse
f) andre mindre tiltak som kommunen finner grunn til å frita fra søknadsplikten.


Så regelverket åpner for at du kan gjøre mindre fasade endringer uten at du må søke. Begrepet "bygningens karakter" er en definisjons sak. På et gammelt antikvarisk hus et det lite du kan gjøre, på et typisk ferdighus er det svært mye. Regelen pleier ofte å bli brukt om endring/innsetting av dør og vindu, men er ingenting som tilsier at den ikke kan brukes om et lite halvtak. Spesielt om det står litt i stil med huset forøvrig. Nå vet jeg ikke hvordan halvtaket ser ut, så anbefalingen blir på generelt grunnlag, men ville påpekt til kommunen at dette er et mindre tiltak, <15 m², utendørs på byggets fasade som ikke fører til at bygningens karakter endres. Er rimelig sikker på at de ikke kan gi deg dagbøter så lenge du har en klage inn, så ikke bry deg om det. Om du tilslutt må rive hadde jeg demontert taket fint, søkt på ny og bygget det opp igjen. Naboen må da definere hva i lovverket du bryter. Sol, innsyn, tapt utsikt er ikke reelle klage punkt og kommunen kan ikke ta dette i betrakting på et så lite tiltak. Å la grinete naboer få bestemme hva du får bygge på din eiendom blir for dumt. Hadde om så var klaget saken videre til fylket. Gitt at jeg viste at klagen var grunnløs.
   #14
 533     Romerike     0
Hva om max BYA av tomten allerede er utbygd, kan man fremdeles da sette opp noe slikt?
   #15
 425     0
Om max BYA er utbygget må det jo naturligvis søkes om. Da dette blir en dispensasjon. Men dersom det bygges på en terrasse som alt er innregnet i BYA, alt over 500 mm over terreng skal innregnes i BYA (om jeg husker rett), burde det gå greit da BYA ikke endres. Rådene jeg ga TS var først å fremst rettet mot en nabo og en kommune som ut i fra det som er oppgitt virker svært urimelig. Det enkleste i slike tilfeller er å forklare situasjonen til kommunen og høre hva de mener. Du bør uansett om noe er søknadspliktig eller ei hør med naboen å få det skriftlig fra dem at de samtykker. Slipper mye trøbbel med å gjøre dette.
   #16
 10     Ålesund     0
Sitter og funderer på hva jeg skal gjøre på min terrasse. Har en ganske stor terrasse på taket av garasjen. Garasjen står helt inn til tomtegrensa mot en sameietomt som er friluftsareal/lekeplass.

Jeg lurer på om det da er lovlig å bygge en skikkelig solid sak av en paviljong som kan stå hele året. Dvs. med tak og vegger med glass i. Må jeg søke om dette? Er jeg for nær tomten til sameiet? Hvor går grensen mellom en vanlig paviljong og et bygg?
MML
   #17
 253     0
Vet at dette er en gammel tråd, men problemstillingen er høyaktuell for oss. Tenkte å sette opp noe slikt:

Takoverbygg over terrasse vs pavilijong - gennius_1_medium.png.jpeg - kawasakizzr

Ser at andre i tråden har skrevet at alle fastmonterte rammer til husveggen må søkes om. Er det noen som vet om dette fortsatt gjelder etter endringene av byggereglene i 2015?

HSt
   #18
 31 618     Lillestrøm kommune     0
Jeg tror det kan settes opp uten søknad, men du står ansvarlig for at du ikke bryter noe i reguleringsplan o.l. Dette innbefatter den berømte BYA grensen (% tillatt bebygd areal). Du må også kontrollere om hvor stort det er lov å bygge, kanskje blir taket for stort. (Nå ser jeg at det er duk i taket ditt og om dette da er bebygd areal er jeg faktisk ikke sikker på kanskje det faktisk er enklere og ikke omfatter BYA, noen som kan redde meg her ?).
MML
   #19
 253     0
Jeg vet at tette tak (selv uten vegger) regnes som bebygd areal og regler gjelder som ved tette bygg. Jeg hadde håpet at en slik motorisert duk ikke ville bli regnet som tak. Det spesifikke problemet mitt er at det som tilsvarer gulvet på bildet over, er taket på en nedgravd garasje. Denne står i tilknytning til huset og ble satt opp etter dipensasjon fra reguleringsplanen (fordi den strekker seg utenfor byggelinjen og den regnes som en del av huset fordi den står inntil). Alle tiltak på toppen av garasjetaket (som i prinsippet er like lavt i terrenget som bildet over) regnes da som tilbygg - og må dispensasjonssøkes. Resultatet i mitt tilfelle har vært at store tiltak kunne vært satt opp uten en gang å søke dersom denne plattingen lå på bakken, men pga at det er en garasje under denne plattingen, kan jeg ikke engang gjøre små tiltak uten å gå gjennom en lang søknadsprosess.
Ebe
   #20
 4 452     Vestlandet     0
Dersom du bygger oppe på en eksisterende konstruksjon, så bygger du et påbygg (ikke et tilbygg). Påbygg er alltid søknadspliktig med krav om ansvarsretter.

Flytter du derimot støttene ut i på bakken, så det du bygger har et eget bæresystem, så er dette er tilbygg. Tilbygg inntil 15 kvm kan du, under gitte vilkår, sette opp uten søknadsplikt.

EDIt: Ser du beskriver at du bryter byggegrensen. Da må du søke om tiltaket, sammen med enten disp fra avstanden eller samtykke fra naboen.

Signatur