110    3    0  

Terrengendring

 21 588     Akershus     0
Terrengendring - EE49012F-8A49-47C8-8769-FD8B7B2AFEE4.jpeg - KjellG

Naboen har tanker om å utvide sitt uteareal SØ for påbygg. Dette ved å sprenge bort et areal på ca 75m2 helt inn til vår grense. Her blir en skjæringskant opp mot ca 3,5 m. Fjernet terreng vist med blå begrensningslinje.

Er det noe som regulerer eller begrenser slik terrengendring?
Signatur

TSt
   #1
 10 231     0
Definitivt. Må iallefall søkes om men det er kanskje det TS har fått. Reguleringsplan kan ha spesielle regler rundt dette men det trenger ikke å være tatt med. Det er jo generelle regler rundt endring av terreng som kan benyttes. Er mere restrektivt i tettbygd strøk som dette kanskje er.

  (trådstarter)
   #2
 21 588     Akershus     0
Arbeidet er ikke omtalt i nabovarsel, ikke vist på nabovarselets situasjonskart, kun til den ene nærmeste nabo på utbyggers PC-skjerm med ønske om å skulle kvittere ut aksept.

Dette i et eldre område med store naturtomter med tilpasset bebyggelse. Inngrepet er brutalt når en ser på andre fjellhager.

Der vi lurer spesifikt på er om det er greit å sprenge helt inn til nabogrensen med et 3,5 m høyt stup.
Signatur