118    4    3  

Tilbygg på SEFRAK-registrert hus: kan kommunen gjøre vedtak i strid med fylkeskommunens høringssvar?

 2     0
Vi søkte om oppsett av lite tilbygg på eldre hus og dessverre sendte kommunen saken videre for behandling hos fylkeskommunen fordi huset er SEFRAK registrert. Fylkeskommunen har innsigelser mot utformingen av tilbygget, og ønsker at tilbygget flyttes i forhold til eksisterende tilbygg. Huset er renovert i flere omganger etter at det ble bygget, er påbygget fra før og alt av eksteriør er byttet og endret flere ganger siste 50 år. 

Vi opplever at fylkeskommunens ønske om endring av tilbygg vil gjøre tilbygget upraktisk og dårlig utnyttelse av plass. Dersom vi ikke kommer til enighet med fylkeskommunen - er kommunen pålagt å avslå byggesøknad på bakgrunn av at fylkeskommunen gir en negativ høringsuttalelse, eller kan kommunens byggesaksavdeling med loven i hånd likevel gi tillatelse til tiltak?

HSt
   #1
 23 170     Lillestrøm kommune     1
De kan jo gi lov og så kan dette igjen påklages av fylket.
   #2
 226     2
De er pålagt å legge vekt på slike uttalelser, men kommunen er selvstendig bygningsmyndighet og de kan komme til et annet resultat. Både dere og fylkeskommunen kan klage på et vedtak dere ikke liker.

Du bør forberede deg på å dokumentere godt at huset faktisk er bygget om flere ganger og liknende, hvis du mener at dette reduserer verneinteressen (noe det ofte gjør). Dette kan du supplere søknaden med, eventuelt benytte i en klage.
TSt
   #3
 6 377     0
Høringssvar er momenter til saken, det er ikke noen som sier at en skal følge alle ting som kommer i høringer. Men de som er uenige kan selvfølgelig benytte høringssvaret når en klager på et vedtak og si at andre har ment det samme som de klager for.
  (trådstarter)
   #4
 2     0
Takk for svar. Saksbehandler på kommunen sa - og jeg siterer "dersom fylkeskommunen sier nei, må vi også si nei." Sad