319    9    0  

Tinglyse borett og bruksrett

 6     0
Dette gjelder en garasje, en enebolig og en hage som omslutter eneboligen. 

Jeg ser det skilles mellom eksklusiv bruksrett og rett til bruk som deles med grunneier og/eller andre rettighetshavere samt mellom allmenne (totale) og spesielle (partielle) bruksretter.

Jeg leste et sted at man må være "pinlig" nøyaktig på hva slags rettigheter bruksretten gjelder. Men gjelder det bare ved partielle bruksretter?

Innehaver skal selv kunne oppgradere det som etterhvert trengs som f.eks. nye vinduer osv. samt utbygging hvis det blir ønskelig. Dekker begrepene eksklusiv og allmenn bruksrett dette?

HSt
   #1
 25 330     Lillestrøm kommune     0
Vil tro det beste er å skrive inn i avtalen det en mener den skal dekke i istedenfor å håpe at noe er dekket av generelle termer. Hvis eier f.eks ikke skal ha bruksrett i en gitt periode så bør jo dette stå eksplisitt
  (trådstarter)
   #2
 6     0
Vil tro det beste er å skrive inn i avtalen det en mener den skal dekke i istedenfor å håpe at noe er dekket av generelle termer. Hvis eier f.eks ikke skal ha bruksrett i en gitt periode så bør jo dette stå eksplisitt


Takk for svar.

Tenker å nevne i dokumentet som skal tinglyses at borett og bruksrett skal være livslang og vederlagsfri med eksklusiv og allmenn bruksrett. Tanken er at innehaver skal ha nærmest samme rettigheter som om han var grunneier. Hvis man da spesifiserer det bruksretten skal dekke kan det jo virke som om bruksretten bare skal dekke det, men punkter man ikke kommer på her og nå kan jo dukke opp i løpet av et liv. Det er derfor ønskelig det tinglyste dokumentet beskriver at bruksretten er så generelt som mulig, men at det ikke utelukker rettigheter heller.
HSt
   #3
 25 330     Lillestrøm kommune     0
Jeg ville da skrive som inkluderer bl.a. Og liste opp det som er aktuelt å bekrefte 

Det kan godt stå noe om hva som skjer hvis rettighetshaver flytter permanent til sykehjem / omsorgsbolig osv

Alt som er med på å redusere usikkerhet er bare positivt.

Jeg var med å formulere en veirett til en da ikke eksisterende vei, vi la inn at veiretten gjalt bil og  sporadisk bruk av lastebil (dette ble tinglyst på Jernbaneverket på kommende adkomst vei til noen hytter) Vi la samtidig med et kart som spesifiserte hvor veien skulle ende. Hadde de ikke hatt parkering på egen grunn hadde vi også tatt med p plass på kart.
  (trådstarter)
   #4
 6     0
Jeg ville da skrive som inkluderer bl.a. Og liste opp det som er aktuelt å bekrefte


Jeg skjønner hva du mener, men vil det ikke da virke som om rettigheten bare gjelder det som er beskrevet i listen og ikke uforutsette ting? Bruksretten skal være totalt ubegrenset. Grunneier skal i juridisk forstand ikke kunne utnytte enebolig, garasje og hage på noen som helst måte.

Jeg fant et sted det sto følgende:
"Allmenn bruksrett til eiendommen, altså rett til faktiske utnyttelse av eiendommen der ingen faktisk utnyttelsesmåte er igjen for eieren."


Da virker det jo som om allmenn bruksrett innebærer nettopp det jeg beskrev over, og at en liste ville blitt smør på flesk. Eller hva? Og en slik liste ville jo blitt uendelig.
HSt
   #5
 25 330     Lillestrøm kommune     0
Jeg ville skrive den negative pasusen for eier som du nevner så kan du skrive omfatter blant annet men ikke begrenset til i innledningen

Når vi hadde konflikt om en oarkeringsrett så sa bare advokatene at vi vil ikke ta i dette for motparten har jo ingen sak, men hvis motparten nekter å forholde seg til det som står i slike generelle termer er det lettere å håndtere dette når det er mer eksemplifisert.

Det kan slå den andre veien også, hvem har den faktiske vedlikeholds plikten hvis taket lekker ?
  (trådstarter)
   #6
 6     0
Det kan slå den andre veien også, hvem har den faktiske vedlikeholds plikten hvis taket lekker ?


Alle utgifter for hage, garasje og enebolig inkl. kommunale avgifter og forsikringer skal dekkes av innehaver av borett og bruksrett. Men dette har vi avtalt oss i mellom og skal ikke skrives i det tinglyste dokumentet.
  (trådstarter)
   #7
 6     0
Jeg ville skrive den negative pasusen for eier som du nevner så kan du skrive omfatter blant annet men ikke begrenset til i innledningen


God idé! Takk!

HSt
   #8
 25 330     Lillestrøm kommune     0
Skattemyndighetene vil hevde at eiendommen ikke er overført hvis det er arv inne i bildet her, bare til info.