189    6    0  

Tolking av reguleringsbestemmelser

 39     0
Dette står i reguleringsbestemmelsene:

"Tillatt utnytting er 226 m2 BYA pr. tomt, inkl. 36 m2 til utendørs biloppstillingsplass. Uthus kan bygges med inntil 40 m2 BYA, anneks inntil 30 m2 BYA. Samlet tillatt utnytting for fritidsbolig og anneks er 150 m2 BYA. Tillatt utnytting beregnes iht. Tekniske forskrifter kap. III/NS3940."

Jeg lurer på hvor stor kan selve fritidsboligen være? Må man velge uthus og anneks, eller kan man slå disse sammen i en større fritidsbolig inntil 190 m2?

Jeg lurer også på om det er tillatt med underetasje/kjeller, dersom det ikke står noe om det i reguleringsplanen?

Takk for svar.

TDJ
   #2
 1 322     Asker      0
Definisjonen av BYA (fra DiBK)

"Hva er bebygd areal for en tomt (BYA)?
Bebygd areal beregnes med utgangspunkt i Norsk Standard NS 3940, men slik at parkeringsarealet inngår i beregningen etter TEK10 § 5-7.

Bebygd areal for en tomt er summen av bebygd areal for alle bygninger, bygningsdeler og konstruksjoner over bakken, åpent overbygd areal og nødvendig areal for biloppstillingsplasser på tomta.

Bebygd areal er "fotavtrykket" av bygninger carport, overbygd gårdsrom, terrasse som ligger mer enn 0,5 m over terreng, utkraget bygningsdel med fri høyde over terreng mindre enn 5 m over terreng, parkeringsareal osv."

Står vel ganske klart at hytte og anneks SAMLET kan max være 150, anneks kan MAX være 30.
Mao kan hytta MAX være 120 m. "Max-formelen" blir 120 + 30 + 40 + 36 = 226.
(NB, vær forsiktig med "utkraging" og terasser....)

Mhp antall etasjer bruker dette å begrenses med max mønehøyde, men også med begrensning i BRA.
Dersom ikke annet sagt kan en anta at kjeller er ok, men også avhengig av kommunale VA-systemer på stedet.

Du vil uansett få svar på (alt) dette ved innsending av byggesøknad......
Signatur
  (trådstarter)
   #3
 39     0
Ok, skjønner. og takk for svar.

Men hvorfor ønsker kommunen flere bygg (hytte-uthus+anneks) isteden for ett større bygg?

En annen ting. Kan et uthus, være en garasje?
TDJ
   #4
 1 322     Asker      0
Ok, skjønner. og takk for svar.

Men hvorfor ønsker kommunen flere bygg (hytte-uthus+anneks) isteden for ett større bygg?
Vanligvis for å begrense størrelsen på boflate på bolig siden dette også driver infrastruktur-kostnader på VA, renseanlegg, strøm, veier osv. Er også estetiske krav til en hvis grad av uniform bebyggelsen, dvs unngå "Røkke-slott" i blant "normal" bebyggelse....

En annen ting. Kan et uthus, være en garasje?
Normalt blander ikke en kommune seg opp i hva et uthus benyttes til - å putte en bil inn der er ok. Gjengse begrensninger bruker å være at man ikke kan legge inn VA, lage kjøkken osv (dvs "snik-innføre" boflate, det er dette man har annekset til). Har sett et par spørsmål om man kan blande bil-oppstilling (36 m2) og uthus (40 m2) og få til noe av dette. Men er vanskelig å "trumfe" begrepet "utendørs biloppstillingsplass....

Signatur
  (trådstarter)
   #5
 39     0

Ok, takk for innspill, men formuleringen:
"Samlet tillatt utnytting for fritidsbolig og anneks er 150 m2 BYA."


Hvis man dropper å bygge anneks, kan man da bygge fritidsbolig på 150 m2?
TDJ
   #6
 1 322     Asker      0
Tja, godt spørsmål; jeg ville kontaktet kommunen med det utgangspunktet, ja.
Er ikke gitt max begrensning spesifikt for hytta, så må vel bety at hytta kan være opp til 150 m2 (intet anneks) og opp til 120 m3 med max anneks. Skulle tro at verifisering av dette gjøres med en kjapp tlf til Tekn. hos kommunen din.

Signatur