1 155    0    0  

Tomt med ny, ikke ferdig bolig - 2 kontrakter?

 429     0
Hei

Vi vurderer å kjøpe tomt med hus som skal bygges. Megler/utbygger holder fast på at vi skal benytte 2 kontrakter, 1 ved kjøp av bolig og 1 ved oppføring av hus. Tomt blir ikke solgt før byggetillatelse er gitt.

1. Er dette vanlig? Bustadoppføringsloven §1 sier at loven gjelder for

"avtale om rett til fast eigedom med ny eigarbustad når arbeid som entreprenøren står for, enno ikkje er fullført på avtaletida"

Har megler/utbygger ved å dele kontrakten tatt kjøp av tomt ut av lovverket?

2. Det skal gjenstå 10% av vederlag ved overtagelse. Er dette 10% av hele kjøpesummen eller 10% av verdien på kun boligen?

3. Megler vil ikke benytte standard kontrakt, men sin egen, svært enkle kontrakt. Jeg mener dette overlater svært mye til generell tolkning av bustadoppføringsloven. De mener dette er pga. sine forsikringer etc. Kan det være noe problem for en megler å benytte en kontrakt fra Norsk Standard?!